Skip to main content

Ախտորոշում - Լեղապարկի քարեր

Լեղապարկի քարերը և դրանց բարդություններն ախտորոշելիս բժիշկը կարող է առաջարկել տարբեր թեստեր և միջոցառումներ։

  • Որովայնային գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). լյարդ-լեղապարկային շրջանի սոնոգրաֆիան լեղապարկի քարերի ախտանիշների որոնման ամենատարածված թեստերից մեկն է: Այն թույլ է տալիս ստանալ լեղապարկի, լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի սոնոգրաֆիկ պատկերները:
  • Էնդոսկոպիկ գերձայնային հետազոտություն. սա օգնում է գտնելու ավելի փոքր լեղապարկի քարերը, որոնք որովայնային սոնոգրաֆիայով կարող են չերևալ: Ի տարբերություն դասական գերձայնային հետազոտության, այս դեպքում տվիչը (датчик) բարակ խողովակով (էնդոսկոպ) բերանով ներմուծվում է մարսողական խողովակի վերին բաժիններ:
  • Այլ պատկերային հետազոտություններ. լրացուցիչ հետազոտություններից են օրալ խոլեցիստոգրաֆիան, հեպատոբիլիար իմինոդիացետաթթվային սքանավորումը (HIDA), համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ), մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ), մագնիսա-ռեզոնանսային խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիան (MRCP) կամ էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիան (ERCP): Վերջինս նաև թույլ է տալիս հեռացնել ախտորոշիչ միջամտությամբ հայտնաբերված քարերը:
  • Արյան թեստեր. արյան թեստերը կարող են հայտնաբերել վարակը, դեղնուկը, պանկրեատիտը կամ լեղապարկի քարերի այլ բարդությունները:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024