Սրտի առիթմիաներ. բարդություններ

Սրտի առիթմիաներ. բարդություններ

Առիթմիայի որոշ տեսակներ կարող են բերել որոշ բարդությունների:

Մասնավորապես, առիթմիաները կարող են բարձրացնել հետևյալ հիվանդությունների կամ վիճակների զարգացման ռիսկը:

  • Ինսուլտ. սրտային առիթմիաները կապված են արյան մակարդուկի (թրոմբ) առաջացման բարձրացած ռիսկի հետ: Երբ մակարդուկը պատռվում է, կարող է սրտից տեղափոխվել գլխուղեղ, և, խցանելով գլխուղեղային զարկերակներից մեկնումեկը, բերել իշեմիկ («ոչ արյունային») ինսուլտի: Առիթմիայի առկայության պայմաններում ինսուլտի ռիսկը բարձրանում է, եթե ունեք որևէ սրտային հիվանդություն կամ 65-ից բարձր տարիք: Նման դեպքերում բժիշկը կարող է նշանակել արյունը «ջրիկացնող» դեղեր՝ հակամակարդիչներ:
  • Սրտային անբավարարություն. սրտային անբավարարությունը կարող է զարգանալ, երբ երկարատև հաճախասրտության (տախիկարդիա) կամ հազվասրտության (բրադիկարդիա) պատճառով սրտի կծկումները դառնան անարդյունավետ: Որոշ դեպքերում սրտի ռիթմի կարգավորումը կարող է բարելավել սրտի կծկումների արդյունավետությունը:
  • Փորոքների շողացում (ֆիբրիլյացիա). իրականում սա ոչ թե առիթմիայի բարդություն է, այլ առիթմիայի տեսակ, որը, սակայն, մեծ հավանականությամբ բերում է հանկարծամահության:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-03-2021