Սրտի առիթմիաներ. կանխարգելում

Սրտի առիթմիաներ. կանխարգելում

Սրտի ռիթմի խանգարումները կանխարգելելու համար կարևոր է ապրել սիրտն առողջ պահպանող ապրելակերպով, որը կրճատում է սրտային հիվանդության զարգացման ռիսկը:

Սրտի առողջ վիճակը պահպանող ապրելակերպը կարող է ներառել՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-03-2021