Skip to main content

Կանխարգելում - Սրտային հիվանդություն

Սրտային հիվանդության բուժման մեջ օգտագործվող ապրելակերպի փոփոխությունը նաև օգնում են կանխարգելմանը:

Փորձեք սրտի առողջական վիճակը բարելավող հետևյալ քայլերը՝

  • մի՛ ծխեք կամ, եթե ծխող եք, օր առաջ դադարեցրեք ծխելը
  • սննդակարգում խիստ կրճատեք աղի և հագեցած ճարպերի քանակը
  • շաբաթվա օրերի մեծ մասի համար նախատեսեք առնվազն 30 րոպե տևող ֆիզիկական վարժանքներ
  • պահպանեք առողջ քաշ
  • կրճատեք և կառավարեք սթրեսը
  • վերահսկեք բարձր արյան ճնշումը, բարձր խոլեսթերինը և դիաբետը
  • բարելավեք ձեր քունը՝ դարձնելով օրական առնվազն 7-9 ժամ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-01-2023
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024