Skip to main content

Բարդություններ - Հեպատիտ А

Ի տարբերություն վիրուսային հեպատիտների այլ տեսակների, հեպատիտ A-ն չի առաջացնում լյարդի երկարաժամկետ վնասում և չի կարող քրոնիկանալ:

Խիստ հազվադեպ, հեպատիտ A-ն կարող է առաջացնել լյարդի գործունեության կտրուկ անկում, հատկապես մեծ տարիքով չափահասների և քրոնիկ լյարդային հիվանդություններով անձանց շրջանում: Սուր լյարդային անբավարարությունը պահանջում է հիվանդանոցային հսկողություն և բուժում, որոշ դեպքերում՝ նաև լյարդի փոխպատվաստում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024