Skip to main content

Ինքնօգնություն - Հեպատիտ А

Եթե ​​ունեք հեպատիտ A, կարող եք քայլեր ձեռնարկել՝ նվազեցնելու վիրուսը ուրիշներին փոխանցելու վտանգը:

  • Խուսափեք սեռական ակտիվությունից, եթե ունեք հեպատիտ A. սեռական ակտիվության շատ տեսակներ կարող են վարակը տարածել ձեր զուգընկերոջ վրա: Պահպանակները չեն ապահովում համապատասխան պաշտպանություն:
  • Զուգարանից օգտվելուց և տակդիրները փոխելուց հետո լավ լվացեք ձեր ձեռքերը. առնվազն 20 վայրկյան եռանդով մաքրեք ձեր ձեռքերն օճառով և լավ պարզաջրեք: Ձեռքերը չորացրեք միանգամյա օգտագործման թղթե սրբիչով։
  • Մի՛ պատրաստեք ուտելիք ուրիշների համար, քանի դեռ ակտիվ վարակված եք. դուք հեշտությամբ կարող եք վարակը փոխանցել ուրիշներին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024