Հիպերգլիկեմիա. բարդություններ

Հիպերգլիկեմիա. բարդություններ

Արդյունավետ բուժման բացակայության դեպքում բարձր արյան շաքարը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ սուր և քրոնիկ բարդությունների։

Երկարաժամկետ բարդություններ

Արյան շաքարի մակարդակը թիրախային միջակայքում պահպանելը կարող է օգնել դիաբետի հետ կապված բազմաթիվ բարդությունների կանխարգելմանը: Ուշադրությունից և բուժումից դուրս մնացած բարձր արյան շաքարը (հիպերգլիկեմիա) ժամանակի ընթացքում կարող է բերել տարբեր բարդությունների, այդ թվում՝

Սուր և անհետաձգելի բուժօգնություն պահանջող բարդություններ

Եթե երկար ժամանակի ընթացքում արյան շաքարի մակարդակը մնում է բավականին բարձր ցուցանիշների վրա, կարող է առաջացնել ծանր և կյանքին սպառնացող առողջական հետևանքներ:

  • Դիաբետիկ կետոացիդոզ. դիաբետիկ կետոացիդոզը զարգանում է, երբ ձեր օրգանիզմում չունեք բավարար ինսուլին: Երբ սա տեղի է ունենում, շաքարը (գլյուկոզ) չի կարողանում մուտք գործել բջիջներ և ապահովել էներգիայով: Արյան շաքարի մակարդակը հարաճուն բարձրանում է, և էներգիա ստանալու համար ձեր օրգանիզմը սկսում է քայքայել ճարպեր, որի ընթացում առաջանում են «կետոններ» կոչվող թունավոր թթուներ: Կետոնների ավելցուկը սկսում է կուտակվել արյան մեջ և հայտնվում է մեզի մեջ (կետոնուրիա): Բուժումից դուրս մնալու դեպքում դիաբետիկ կետոացիդոզը կարող է բերել դիաբետիկ կոմայի և դառնալ կյանքին սպառնացող վիճակ:
  • Հիպերգլիկեմիկ հիպերօսմոլյար վիճակ. այս վիճակը զարգանում է, երբ ձեր օրգանիզմն արտադրում է ինսուլին, որը, սակայն, նորմալ չի «աշխատում»: Արյան գլյուկոզի մակարդակները կարող են հասնել խիստ բարձր ցուցանիշների՝ ավելի քան 55.6 մմոլ/լ (1,000 մգ/դլ): Նման պայմաններում, երբ ինսուլինն առկա է, բայց նորմալ ազդեցություն չի դրսևորում, էներգիա ստանալու համար օրգանիզմը չի կարողանում օգտագործել ոչ գլյուկոզ, ոչ էլ ճարպ: Գլյուկոզը հայտնվում է մեզում (գլյուկոզուրիա)՝ առաջացնելով առատ միզարձակում (պոլիուրիա): Բուժումից դուրս մնալու պայմաններում հիպերգլիկեմիկ հիպերօսմոլյար վիճակը կարող է բերել կյանքին սպառնացող ջրազրկման և կոմայի:

Այս երկու վիճակներն էլ պահանջում են անհետաձգելի բուժօգնություն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-04-2021