Թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոզ)

Թիրեոտոքսիկոզը (գերակտիվ վահանաձև գեղձ) զարգանում է, երբ վահանաձև գեղձն արտադրում է թիրոքսին հորմոնի չափազանց մեծ քանակներ։

Թիրեոտոքսիկոզը կարող է արագացնել օրգանիզմի նյութափոխանակությունը՝ առաջացնելով չնախատեսված քաշի կորուստ և արագացած կամ անկանոն սրտազարկ:

Մատչելի են թիրեոտոքսիկոզի որոշ բուժումներ: Բժիշկները նշանակում են հակաթիրեոիդ դեղամիջոցներ և ռադիոակտիվ յոդ, որ դանդաղեցվի վահանաձև գեղձի հորմոնների արտադրությունը: Երբեմն թիրեոտոքսիկոզի բուժումը ներառում է վահանաձև գեղձի մի մասի կամ ամբողջական վիրահատական հեռացումը։

Թիրեոտոքսիկոզն անտեսելիս կարող է դառնալ լուրջ խնդիր և պատճառել տարբեր բարդություններ, սակայն վաղ ախտորոշելիս և համարժեք բուժում ստանալիս բազմաթիվ մարդիկ նշում են ինքնազգացողության զգալի բարելավում։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 24-06-2021