Թերսնուցում
Թերսնուցում

Թերսնուցումում կամ սովահարություն ընդհանուր տերմին է, որը միավորում է թերի սնվեու բոլոր հետևանքները։

Վահանաձև գեղձի հանգույցներ (հանգուցավոր խպիպ)
Վահանաձև գեղձի հանգույցներ (հանգուցավոր խպիպ)
Նախադիաբետ (պրեդիաբետ)
Նախադիաբետ (պրեդիաբետ)