Հիպոթիրեոզ
Հիպոթիրեոզ

Հիպոթիրեոզը վահանաձև գեղձի անբավարար գործունեությամբ բնորոշվող հիվանդություն է։

Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
Թիրեոտոքսիկոզ
Թիրեոտոքսիկոզ