Skip to main content

Հիպոթիրեոզն առաջանում է, երբ վահանաձև գեղձը բավարար քանակությամբ թիրեոիդ հորմոն չի արտադրում:

Այս վիճակը կոչվում է նաև թերակտիվ վահանաձև գեղձ:

Վաղ փուլերում հիպոթիրեոզը կարող է նկատելի ախտանիշներ չառաջացնել: Ժամանակի ընթացքում չբուժված հիպոթիրեոզը կարող է հանգեցնել այլ առողջական խնդիրների, ինչպիսիք են բարձր խոլեսթերինը և սրտային խնդիրները:

Հիպոթիրեոզն ախտորոշելու համար օգտագործում են արյան թեստեր: Վահանաձև գեղձի հորմոնային դեղամիջոցներով բուժումը սովորաբար պարզ, անվտանգ և արդյունավետ է, եթե դուք և ձեր բժիշկն ընտրում եք ձեզ համար ճիշտ դեղաչափ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 29-04-2024