Հիպոթիրեոզ. ախտորոշում

Հիպոթիրեոզ. ախտորոշում

Ընդհանուր առմամբ, բժիշկը կարող է ստուգել ձեր վահանաձև գեղձի թերակտիվությունը, եթե ունեք հարաճուն հոգնածություն, մաշկի չորություն, փորկապություն և քաշի ավելացում կամ նախկինում ունեցել եք վահանաձև գեղձի խնդիրներ կամ խպիպ:

Արյան թեստեր

Հիպոթիրեոզի ախտորոշումը հիմնված է ձեր ախտանիշների և թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) և երբեմն թիրոքսին հորմոնի (T4) մակարդակների չափման արյան թեստերի արդյունքների վրա: Թիրոքսինի (Т4) ցածր մակարդակը և թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) բարձր մակարդակը վկայում է վահանաձև գեղձի թերակտիվ գործունեության մասին, երբ մակուղեղը (հիպոֆիզ) արյան հունով վահանաձև գեղձ է ուղարկում է ավելի շատ TSH, որ խթանի թիրեոիդ հորմոնի արտադրությունը:

Այսօր բժիշկները կարող են վահանաձև գեղձի հիվանդություններն ախտորոշել ավելի հեշտությամբ, քան անցյալում էր, հաճախ՝ մինչև ախտանիշների ի հայտ գալը: TSH-ը համարվում է լավագույն սրքինինգային թեստը, ուստի բժիշկը կարող է ստուգել այս հորմոնի մակարդակն ամենասկզբում և բուժման ընթացքում:

TSH կրկնակի թեստերը նաև կարևոր դեր ունեն հիպոթիրեոզի կառավարման մեջ: Դրանք օգնում են բժշկին ընտրելու ձեր դեղամիջոցի ճիշտ դեղաչափն ինչպես բուժման սկզբում, այնպես էլ ժամանակի ընթացքում:

TSH թեստը նաև թույլ է տալիս ախտորոշել ենթակլինիկական հիպոթիերոզ կոչվող վիճակը, երբ դեռևս բացակայում են տեսանելի գանգատները կամ ախտանիշները: Նման դեպքերում դուք ունեք թիրոքսինի (Т4) և տրիյոդթիրոնինի (T3) նորմալ մակարդակներ, սակայն նորմայից բարձր TSH:

Պետք է հաշվի առնել, որ կան որոշ գործոններ, որոնք կարող են ազդել հորմոնային թեստի արդյունքների վրա: Դրանցից մեկը Հեպարին հակամակարդիչի օգտագործումն է: Այլ պատճառներից է Բիոտին վիտամինի օգտագործումը որպես առանձին հավելում կամ մուլտիվիտամինների կազմության մեջ: Ուստի, մինչև արյան թեստ հանձնելը տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե ստանում եք սննդային կամ վիտամինային հավելումներ կամ որևէ այլ դեղորայք:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 07-05-2021