Skip to main content

Նկարագիր - Երիկամային հիվանդություն

Երիկամային կամ ռենալ հիվանդությունը երիկամների ախտահարմամբ ընթացող տարբեր հիվանդությունների հավաքական անվանումն է։

Ժամանակին ախտորոշվելու դեպքում երիկամների ախտահարումը կարող է հաջողությամբ բուժվել։ Այնուամենայնիվ, հաճախ այս հիվանդությունը մնում է չախտորոշված և հայտնաբերվում միայն այն ժամանակ, երբ երիկամներն արդեն ծանր և անդառնալի ախտահարված են, իսկ բուժումն այլևս լիարժեք չէ։

Դուք ունեք երկու երիկամ, որոնք երկու կողմերից տեղակայված են ձեր գոտկային շրջանից քիչ բարձր դիրքում։ Երիկամն իր չափսերով մոտավորապես նման է ձեր փակ բռունցքին։

Երիկամների հիմնական դերը ձեր արյունը զտելը՝ քամազատելը և զտված արգասիքները՝ թափոնային նյութերը ձեր օրգանիզմից մեզի միջոցով հեռացնելն է։ Միևնույն ժամանակ, երիկամները մասնակցում են արյան ճնշման կարգավորմանը, արյունաստեղծմանը (արյան կարմիր բջիջների կամ էրիթրոցիտների առաջացմանը մասնակցող էրիթրոպոետին նյութի արտադրություն) և ոսկերի ամրության ապահովմանը։

Երբ ձեր երիկամների գործունեությունը խանգարվում է, նյութափոխանակության արգասիքները՝ թափոնային նյութերը մնում և սկսում են կուտակվել ձեր օրգանիզմում։

Երիկամային հիվանդության տեսակները

Երիկամային հիվանդության հիմնական տեսակներն են՝

  • երիկամային քարեր. սրանք քարի պնդության միաձուլված բյուրեղներ են, որոնք «նստում» են ձեր երիկամների ներսում (այլ կերպ անվանում են երիկամաքարային կամ միզաքարային հիվանդություն)
  • երիկամների պոլիկիստոզային հիվանդություն. սա ժառանգական հիվանդություն է, երբ երիկամներում առաջանում են կիստաներ
  • դիաբետային երիկամներ (դիաբետիկ նեֆրոպաթիա). սա դիաբետով պատճառված երիկամների ախտահարումն է
  • գլոմերուլոնեֆրիտ. գլոմերուլոնեֆրիտը երիկամների կծիկների բորբոքային հիվանդություն է
  • երիկամների վարակ (պիելոնեֆրիտ). պիելոնեֆրիտն առաջանում է միզուղիների վարակի դեպի վեր՝ երիկամներ տարածվելու պատճառով
  • երիկամների քաղցկեղ. սա հազվադեպ հանդիպող քաղցկեղային հիվանդություն է, երբ ուռուցքային օջախը տեղակայված է երիկամներից մեկնումեկում։

Երիկամների ձգձգվող ընթացքով ախտահարումը կոչվում է քրոնիկ երիկամային հիվանդություն։ Երիկամների քրոնիկ հիվանդությունը սովորաբար ավարտվում է քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 23-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024