Skip to main content

Ախտորոշում - Երիկամային հիվանդություն

Եթե բժիշկը կասկածում է, որ ունեք երիկամային հիվանդություն, զրուցում է ձեզ հետ, զննում և նշանակում որոշ հետազոտություններ։

Զրուցելիս ու զննելիս բժիշկն ուշադրություն է դարձնում երիկամային հիվանդության ժամանակ ի հայտ եկող որոշ ախտանիշների առկայությանը և առանձնահատկություններին, նախկին կամ առկա հիվանդություններին, ինչպես նաև ձեր ընտանեկան պատմությանը (ժառանգականություն):

Բժիշկը կարող է՝

  • չափել ձեր զարկերակային ճնշումը
  • ստուգել ձեր տեսողությունը, քանի որ երիկամների ախտահարման բերող որոշ հիվանդությունները, օրինակ՝ դիաբետը, առաջացանում են նաև տեսողության խնդիրներ
  • նշանակել մեզի թեստ, որ հայտնաբերի երիկամների վաղ ախտահարման մարկերներից միկրոալբումինը
  • նշանակել արյան թեստ՝ որոշելու արյան «մնացորդային ազոտը» և երիկամային գործունեության խանգարման այլ ցուցանիշները
  • նշանակել կծիկային ֆիլտրացիայի թեստ՝ արյան թեստ, որը պատկերացում է տալիս երիկամների քամազատիչ գործունեության մասին
  • նշանակել գործիքային հետազոտություններ, օրինակ, երիկամների և միզուղիների գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա) կամ համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ), որոնք թույլ են տալիս հայտնաբերել երիկամների և միզուղիների կառուցվածքային շեղումները։

Եթե այս հետազոտությունների արդյունքները վկայում են երիկամային ախտահարման մասին, բժիշկը կարող է առաջարկել երիկամային հիվանդությամբ զբաղվող մասնագետի՝ նեֆրոլոգի խորհրդատվություն։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024