Դաշտանադադար (մենոպաուզա, կլիմաքս)

Դաշտանադադարը կնոջ կյանքի այն շրջանն է, երբ դաշտանային ցիկլերը դադարում են և կինը դառնում է անպտղունակ:

Այս ընթացքում կնոջ օրգանիզմում տեղի են ունենում հորմոնային տեղաշարժերով պայմանավորված մեծ փոփոխություններ:

Դաշտանադադարը կամ մենոպաուզան բնական երևույթ է, որը տեղ է գնում յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում: Դաշտանները դադարում են, երբ կնոջ ձվարաններն այլևս ակտիվ չեն գործում և արյան մեջ նվազում են դրանց կողմից արտադրվող երկու կարևոր իգական հորմոնները՝ էստրոգենը և պրոգեստերոնը: Հորմոնային այս տեղաշարժերն էլ առաջ են բերում դաշտանադադարի ախտանիշներ՝ ջերմահորդանք և այլն:

Սովորաբար դաշտանադադար ախտորոշվում է, եթե 1 տարվա ընթացքում կնոջ մոտ չի դիտվում դաշտանային ցիկլ: Կնոջ մոտ դաշտանադադարի միջին տարիք է համարվում 51 տարեկանը, սակայն նորմա է համարվում 45-ից մինչև 55 տարեկանն ընկած ժամանակահատվածը:

Եթե կնոջ մոտ երկու ձվարաններն էլ հեռացված են կամ կան այլ պաճառներ, ապա դաշտանադադարը կարող է սկսվել ավելի վաղ (կոչվում է վաղ դաշտանադադար):

Դաշտանադադարի ընթացքում դաշտանները

Բազմաթիվ կանանց մոտ դաշտանադադարի շրջանում դաշտանները դառնում են ավելի թույլ, իսկ երբեմն էլ հակառակը՝ առատ: Որոշ կանանց մոտ էլ կարող են ի հայտ գալ անկանոն դաշտանային ցիկլեր, որոնք շարունակվում են մինչև 5 տարի և ավարտվում լիարժեք դաշտանադադարով. անցման այս շրջանը կոչվում է հարդաշտանադադար (պերիմենոպաուզա): Եթե կնոջ մոտ առնվազն 12 ամիս դաշտաններ չեն դիտվել, համարվում է, որ նրա մոտ առկա է դաշտանադադար:

Կարևոր է իմանալ, որ դաշտանադադարի ընթացքում կնոջ հղիանալու հավանականանությունը դեռ պահպանվում է:

Վաղ դաշտանադադար

Վաղ կամ վաղաժամ են համարում այն դաշտանադադարները, որոնք տեղի են ունենում մինչև «ակնկալված» 50-ին մոտ տարեկանը:

Վաղ դաշտանադադարի պատճառները տարբեր են, օրինակ՝ աուտոիմուն հիվանդություններ, ժառանգական գործոններ, մալաբսորբցիա և այլն: Երբեմն դաշտանադադարի տարիքը կարող է իջնել մինչև 20 տարեկանը և խիստ հազվադեպ՝ ավելի ցածր (վաղաժամ ձվարանային անբավարարություն)։

Վաղ դաշտանադադարը հաճախ ընթանում է բարդություններով։ Զրուցեք ձեր բժշկի հետ վաղ դաշտանադադարի ախտանիշները մեղմացնելու թեմաներով:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-04-2021