Հոգեկան հիվանդություն

Հոգեկան հիվանդություն

Հոգեկան հիվանդությունները ներառում են տրամադրության, մտածողության և վարքագծերի խանգարմամբ ընթացող հոգեկան առողջության վիճակների ու հիվանդությունների լայն շրջանակ​։

Բազմաթիվ մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ ունենում են հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Սակայն հոգեկան առողջության խնդիրը դառնում է հոգեկան հիվանդություն, երբ ընթացիկ նշաններն ու ախտանիշները պատճառում են հաճախակի սթրես և ազդում են մարդու գործելու ունակության վրա։

Հոգեկան հիվանդությունները կոչվում են նաև հոգեկան խանգարումներ։ Դրանք բավականին տարածված հիվանդություններ են։

Ավելի հաճախ հանդիպող հոգեկան հիվանդություններն են դեպրեսիան, տագնապային խանգարումները և թմրամիջոցների օգտագործմամբ պայմանավորված հիվանդությունները։

Կան հոգեկան հիվանդությունների բազմաթիվ՝ ավելի քան 300 տեսակներ։ Դրանց հիմնական խմբերից են՝

Հոգեկան հիվանդությունները տարբերվում են նաև իրենց ընթացքով և ծանրության աստիճանով։ Օրինակ, մի դեպքում հիվանդությունը կարող է տևել ընդամենը մի քանի շաբաթ, իսկ մյուս դեպքում շարունակվել ողջ կյանքի ընթացքում և բերել ծանր հաշմանդամության։

Հոգեկան հիվանդությունը կարող է ազդել մարդու մտքերի, տրամադրության, վարքագծերի վրա կամ շրջակա աշխարհն ընկալելու ձևի վրա։ Հոգեկան հիվանդությունը կարող է բերել գերգրգռված վիճակի ու զայրույթի՝ բացասաբար ազդելով աշխատավայրում, փոխհարաբերություններում կամ առօրյա գործերում մարդկանց գործելու ունակության վրա։

Հոգեկան հիվանդությունը կարող է բերել նաև խարանի (ստիգմա) և խտրականության, որն այս հիվանդության առաջացրած երկու ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Երկրորդ խնդիրն ինքնասպանությունն է, որին դիմում են միջին հաշվով յուրաքանչյուր 10 հոգեկան հիվանդից մեկը։

Հոգեկան հիվանդությունները բուժելի են, սակայն վերոնշյալ խտրականության պատճառով մեծ մասը չի դիմում բուժհաստատություններ։ Հոգեբանական բուժումը, դեղերը և ապրելակերպի փոփոխությունները կարող են արդյունավետ կերպով մեղմացնել ախտանիշների մեծ մասը։


Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021