Հոգեկան հիվանդություն

Հոգեկան հիվանդություն

Հոգեկան հիվանդությունները ներառում են տրամադրության, մտածողության և վարքաբանական խանգարմամբ ընթացող հոգեկան առողջության վիճակների ու հիվանդությունների լայն շրջանակ​։

Բազմաթիվ մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ ունենում են հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Սակայն հոգեկան առողջության խնդիրը դառնում է հոգեկան հիվանդություն, երբ առկա գանգատներն ու ախտանիշները պատճառում են հաճախակի սթրես և ազդում են մարդու գործելու ունակության վրա։

Հոգեկան հիվանդությունները կոչվում են նաև հոգեկան խանգարումներ։ Դրանք բավականին տարածված հիվանդություններ են։

Ավելի հաճախ հանդիպող հոգեկան հիվանդություններն են՝

Կան հոգեկան հիվանդությունների բազմաթիվ՝ ավելի քան 300 տեսակներ։ Դրանց հիմնական խմբերից են՝

Հոգեկան հիվանդությունները նաև տարբերվում են իրենց ընթացքով և ծանրության աստիճանով։ Օրինակ, մի դեպքում հիվանդությունը կարող է տևել ընդամենը մի քանի շաբաթ, իսկ մյուս դեպքում՝ շարունակվել ողջ կյանքի ընթացքում և բերել ծանր հաշմանդամության։

Հոգեկան հիվանդությունը կարող է ազդել մարդու մտքերի, տրամադրության, վարքագծերի վրա կամ շրջակա աշխարհն ընկալելու ձևի վրա։ Այն կարող է բերել գերգրգռված վիճակի ու զայրույթի՝ բացասաբար ազդելով աշխատավայրում, փոխհարաբերություններում կամ առօրյա գործունակության վրա։

Հոգեկան հիվանդությունը նաև կարող է բերել խարանի (ստիգմա) և խտրականության, որն այս հիվանդության առաջացրած երկու ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Երկրորդ խնդիրն ինքնասպանությունն է, որին դիմում են միջին հաշվով յուրաքանչյուր 10 հոգեկան հիվանդից մեկը։

Հոգեկան հիվանդությունները բուժելի են, սակայն վերոնշյալ խտրականության պատճառով հիվանդների մեծ մասը չի դիմում բուժհաստատություններ։ Հոգեբանական բուժումը (հոգեթերապիա), դեղամիջոցները և ապրելակերպի փոփոխությունները կարող են արդյունավետ կերպով մեղմացնել ախտանիշների մեծ մասը։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 05-01-2022