Skip to main content

Բարդություններ - Միգրեն

Ցավազրողների խիստ հաճախակի ընդունումը կարող է նպաստել դեղամիջոցների գերօգտագործման գլխացավերի զարգացմանը:

Դեղամիջոցների գերօգտագործման գլխացավերի ռիսկն ավելի բարձր է Ասպիրինի, Ացետամինոֆենի (Թայլենոլ, Պարացետամոլ և այլն) և Կոֆեինի համակցության ժամանակ: Այն նաև կարող է ի հայտ գալ, երբ ամսվա մեջ 14 օր կամ ավելի հաճախ ընդունում եք Ասպիրին կամ Իբուպրոֆեն կամ 9 օր կամ ավելի հաճախ ընդունում եք տրիպտաններ, Սումատրիպտան (Իմիտրեքս, Տոսիմրա) կամ Ռիզատրիպտան (Մաքսալտ, Մաքսալտ-MLT):

Դեղամիջոցների գերօգտագործման գլխացավերն առաջանում են, երբ դադարեցնում եք ցավզրկող դեղի օգտագործումը: Եթե նման իրավիճակում ավելացնում եք ցավազրկող դեղամիջոցի օգտագործումը, ցիկլը շարունակվում է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-07-2021
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024