Skip to main content

Բարդություններ - Միտրալ պրոլապս

Միտրալ փականի պրոլապսը կարող է հանգեցնել որոշ բարդությունների:

  • Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիա (անբավարարություն). երբ միտրալ փականի կափույրները (փեղկերը) սերտորեն չեն փակվում, արյունը հետ է հոսում, երբ փականը փակ է, ինչը դժվարացնում է սրտի ճիշտ աշխատանքը: Տղամարդ լինելը կամ բարձր արյան ճնշումը մեծացնում են միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի ռիսկը:
  • Սրտի ռիթմի խանգարումներ (առիթմիաներ). անկանոն սրտազարկը կարող է առաջանալ, եթե միտրալ փականի պրոլապսը հանգեցնում է սրտի վերին ձախ խոռոչի (ձախ նախասրտի) լայնացման և ծանր ռեգուրգիտացիայի:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024