Skip to main content

Ինքնօգնություն - Կարճատեսություն

Քայլերը, որոնք կարող եք ձեռնարկել ձեր աչքերի լավ առողջությանը և տեսողությանը նպաստելու համար, ներառում են հետևյալը:

 • Կանոնավոր ստուգեք ձեր աչքերն ու տեսողությունը:
 • Պաշտպանեք ձեր աչքերը արևից:
 • Մարզական գործունեության կամ աշխատանքի ժամանակ կրեք պաշտպանիչ ակնոց՝ խուսափելու աչքերի պատահական վնասվածքներից:
 • Կարդալիս և աշխատելիս ապահովեք լավ լուսավորություն:
 • Կրեք ճիշտ ընտրված (ակնաբույժի կողմից նշանակված) ուղղիչ ոսպնյակներ՝ ակնոց կամ կոնտակտային լինզա:
 • Հոգ տարեք դրանց խնամքի մասին այնպես, ինչպես հրահանգված է:
 • Համակարգչով զբաղվելիս կամ այլ մոտիկից աշխատանք կատարելիս յուրաքանչյուր 20 րոպեն մեկ հանգստացրեք ձեր աչքերը ՝ 20 վայրկյան նայելով 20 ֆուտ հեռավորության վրա գտնվող ինչ-որ բանի:
 • Կերեք առողջ սնունդ։
 • Պարբերաբար կատարեք ֆիզիկական վարժանքներ կամ օրվա ընթացքում ֆիզիկապես ակտիվ եղեք։
 • Վերահսկեք առողջական խնդիրները, ինչպիսիք են բարձր արյան ճնշումը կամ շաքարային դիաբետը, որոնք կարող են ազդել ձեր տեսողության վրա:
 • Մի՛ ծխեք:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024