Skip to main content

Ախտանիշներ - Կարճատեսություն

Կարճատեսության գանգատները կամ ախտանիշները կարող են ներառել հետևյալը:

 • Մշուշոտ տեսողություն` հեռավոր առարկաներին նայելիս
 • hստակ տեսնելու համար կոպերը կկոցելու կամ մասամբ փակելու անհրաժեշտություն
 • գլխացավեր
 • աչքի լարվածություն (հոգնածություն):

Երեխաները կարող են դժվարություններ ունենալ՝ հստակ տեսնելու կամ տարբերակելու սպիտակ գրատախտակներին կամ պրոյեկտրով ցուցադրվող տառերը, թվերն ու առարկաները: Ավելի մանկահասակ երեխաները կարող են տեսողական խնդրի մասին չարտահայտվել, սակայն դրսևորել որոշ վարքագծեր, որոնք հուշում են դրա մասին, ինչպիսիք են՝

 • աչքերը մշտապես կկոցելը
 • հեռավոր առարկաների մասին կարծես տեղյակ չլինելը
 • չափից շատ են թարթելը
 • աչքերը հաճախակի տրորելը
 • հեռուստացույցին ավելի մոտ են նստելը:

Կարճատեսություն ունեցող չափահասները կարող են դժվարությամբ նկատել փողոցային և երթևեկության նշանները կամ խանութի ցուցանակները: Որոշ մարդիկ կարող են նշել աղավաղված տեսողություն միայն աղոտ լույսի ներքո, օրինակ, գիշերները մեքենա վարելիս, նույնիսկ եթե հստակ տեսնում են ցերեկային լույսի ներքո: Այս վիճակը կոչվում է գիշերային կարճատեսություն:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Այցելեք ձեր երեխայի բժշկին կամ ակնաբույժին, եթե ձեր երեխան տեսողության հետ կապված խնդիրների որևէ նշան է դրսևորում կամ եթե նրա ուսուցիչը հայտնում է հնարավոր խնդիրների մասին:

Այցելեք ձեր բժշկին կամ ակնաբույժին ձեզ համար, եթե նկատում եք փոփոխություն ձեր տեսողության մեջ, դժվարանում եք այնպիսի առաջադրանքներ կատարել, ինչպիսին է մեքենա վարելը, կամ նկատում եք, որ ձեր տեսողության որակը խաթարում է ձեր սովորական գործունեությունը:

Դիմեք շտապ բժշկական օգնության, եթե զգում եք հետևյալ ախտանիշներից որևէ մեկը՝

 • բազմաթիվ լողացող պատկերների հանկարծակի առաջացում՝ փոքրիկ բծեր կամ գծեր, որոնք կարծես սահում են ձեր տեսադաշտով
 • լույսի առկայծումներ մեկ կամ երկու աչքերում
 • վարագույրի նման մոխրագույն ստվեր, որը ծածկում է ձեր ամբողջ տեսադաշտը կամ դրա մի մասը
 • ստվեր ձեր արտաքին կամ կողմնային տեսադաշտում (ծայրամասային տեսողություն):

Սրանք ցանցաթաղանթի հավանական շերտազատման (աչքի ետին պատից պոկման) մասին վկայող նախազգուշացնող նշաններ են, որը պահանջում է անհետաձգելի բուժօգնություն: Ծանր կարճատեսությունը կապված է ցանցաթաղանթի պոկման մեծ ռիսկի հետ:

Աչքերի և տեսողության կանոնավոր ստուգումներ

Ինչպես երեխաները, այնպես էլ չափահասները կարող են տեղյալ չլինել, որ ունեն տեսողության խնդիրներ կամ դրանք կարող են զարգանալ աստիճանաբար: Ուստի Ամերիկյան ակնաբուժության ակադեմիան խորհուրդ է տալիս հետևել աչքերի ու տեսողության կանոնավոր ստուգման հետևյալ ժամանակային միջակայքերին:

Երեխաներ և դեռահասներ

Ձեր երեխայի մանկաբույժը կամ այլ մասնագետը համեմատաբար պարզ զննում կանցկացնի՝ ստուգելու ձեր երեխայի աչքերի առողջությունը ծննդյան ժամանակ, 6-ից 12 ամսական և 12-ից 36 ամսականների միջև: Եթե որևէ խնդիր կա, դուք կարող եք ուղղորդվել աչքի առողջության և բուժման ոլորտում մասնագիտացած բժշկի (ակնաբույժ):

Տեսողության սքրինինգները տեսողության հետ կապված խնդիրների ստուգման հետազոտություններ են: Սքրինինգ թեստ կարող է իրականացվել մանկաբույժի, ակնաբույժի, օկուլիստի կամ այլ վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Տեսողության սքրինինգներ հաճախ առաջարկվում են դպրոցներում կամ համայնքային կենտրոններում:

Սքրինինգային հետազոտությունների խորհուրդ տրվող ժամանակացույցը հետևյալն է՝

 • առնվազն մեկ անգամ՝ 3-ից մինչև 5 տարեկանում
 • մինչև մսուր-մանկապարտեզ հաճախելը, սովորաբար՝ 5 կամ 6 տարեկանում
 • տարեկան մեկ անգամ՝ մինչև դպրոցն ավարտելը:

Եթե սքրինինգային թեստով հայտնաբերվում է որևէ խնդիր, դուք հավանաբար աչքի լիարժեք քննության կարիք ունեք:

Չափահասներ

Ամերիկյան ակնաբուժության ակադեմիան խորհուրդ է տալիս, որ առողջ չափահասները, ովքեր չունեն տեսողության որևէ հայտնի խնդիր կամ աչքի հիվանդություն, պարբերաբար անցնեն աչքի և տեսողության ստուգում հետևյալ ժամանակացույցով՝

 • առնվազն մեկ անգամ՝ 20-ից մինչև 29 տարեկանում
 • առնվազն երկու անգամ՝ 30-ից մինչև 39 տարեկանում
 • յուրաքանչյուր 2-4 տարին մեկ՝ 40-ից մինչև 54 տարեկանում
 • յուրաքանչյուր 1-3 տարին մեկ՝ 55-ից մինչև 64 տարեկանում
 • յուրաքանչյուր 1-2 տարին մեկ՝ 65-ից հետո:

Եթե ունեք շաքարային դիաբետ, աչքի հիվանդությունների ընտանեկան պատմություն, բարձր արյան ճնշում (հիպերտենզիա) կամ սրտանոթային հիվանդությունների այլ ռիսկեր, հավանաբար ձեզ համար ավելի հաճախակի հետազոտություններ պահանջվեն: Նույ կերպ, կանոնավոր հետազոտությունները պետք է հաճախացնել, եթե արդեն ունեք ակնաբույժի կողմից նշանակված ակնոց կամ կոնտակտային լինզաներ կամ եթե անցել եք տեսողության ուղղման վիրահատություն: Ձեր բժիշկը կամ ակնաբույժը խորհուրդ կտան, թե որքան հաճախ պետք է հետազոտվել հանձնել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024