Կպչուն-սևեռուն խանգարում․ պատճառներ

Կպչուն-սևեռուն խանգարում․ պատճառներ

Ինչո՞ւ է որոշ մարդկանց մոտ զարգանում կպչուն-սևեռուն խանգարում․ ցավոք, մինչ օրս այս հիվանդության պատճառները հստակեցված չեն։

Հոգեկան խանգարումների մեծ մասի նման կպչուն-սևեռուն խանգարման զարգացման մեջ մեծ նշանակություն է տրվում ժառանգական և միջավայրային գործոններն:

Կան կպչուն-սևեռուն խանգարման պատճառների վերաբերյալ մի շարք տեսություններ։ Դրանցից առավել իրատեսականները ներկայացվում են ստորև։

  • Ժառանգական. անմիջական հարազատներից մեկնումեկի մոտ կպչուն-սևեռուն խանգարման առկայությունը բարձրացնում է ընտանիքի մյուս անդամների մոտ նույն հիվանդության զարգացման ռիսկը։ Հնարավոր է, որ որոշ գեներ կարող են բարձրացնել հիվանդության նկատմամբ մարդկանց նախատրամադրվածությունը։
  • Կենսաբանական․ ներկայում հետազոտվում է կպչուն-սևեռուն խանգարման զարգացման մեջ գլխուղեղի ֆունկցիոնալ, կառուցվածքային կամ քիմիական շեղումների հավանական դերը։ Արդեն իսկ կան այս հիվանդության և ուղեղում սերոտոնինի մակարդակի միջև հնարավոր կապի մասին վկայող որոշ տվյալներ։ Համարվում է, որ սերոտոնինը որոշակի ազդանշաններ է հաղորդում գլխուղեղին։
  • Արտաքին միջավայրային․ որոշ տվյալներ վկայում են այն մասին, որ կպչուն-սևեռուն խանգարմանը բնորոշ վարքագծերը կարող են զարգանալ որևէ սթրեսային դեպքից հետո (օրինակ՝ լուրջ թունավորումից զարգացած ծանր հիվանդություն), իսկ ռիտուալները կարող են սովորելու միջոցով փոխանցվել կպչուն-սևեռուն խանգարմամբ ծնողից։

Անձի անհատական առանձնահատկությունները և խիստ անհանգստություն և թախիծ առաջացնող իրադարձությունները նույնպես կարող են նպաստել հիվանդության զարգացմանը։ Ներկայում հետազոտողներն ուսումնասիրում են, թե ինչ մեխանիզմներով են միջավայրային գործոնները և սթրեսը բերում հիվանդության ախտանիշների ձևավորմանն ու կայունացմանը։ Նրանք նաև փորձում են հայտնաբերել կպչուն-սևեռուն խանգարման բուժման ավելի արդյունավետ միջոցներ՝ ուսումնասիրելով, թե ինչպես է ուղեղի գործունեությունն ազդում այնպիսի զգացումների վրա, ինչպիսիք են վախը և տագնապը։

Բոլոր դեպքերում, եթե անհանգստացած եք, որ ձեզ մոտ կամ ձեր հարազատներից մեկնումեկի մոտ առկա է կպչուն-սևեռուն խանգարում, կարևոր է վաղ սկսել բուժումը, այլ ոչ թե կենտրոնանալ հիվանդության հավանական պատճառի վրա։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-04-2021