Կպչուն-սևեռուն խանգարում. կանխարգելում

Կպչուն-սևեռուն խանգարում. կանխարգելում

Կպչուն-սևեռուն խանգարման կանխարգելման որևէ հստակ մեթոդ գոյություն չունի:

Այնուամենայնիվ, վաղ բուժումը կարող է օգնել կպչուն-սևեռուն խանգարման վատթարացման, առօրյա գործերից կտրման և շրջապատից մեկուսացման կանխարգելմանը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-04-2021