Skip to main content

Կանխարգելում - Օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարում

Կպչուն-սևեռուն խանգարումը (ԿՍԽ) կանխելու հստակ միջոց չկա:

Այնուամենայնիվ, որքան հնարավոր է շուտ բուժում ստանալը կարող է օգնել ԿՍԽ-ի վատթարացման և ձեր առօրյա գործառույթների խաթարման կանխարգելմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024