Skip to main content

Բարդություններ - Կպչուն-սևեռուն խանգարում

Կպչուն-սևեռուն խանգարման (ԿՍԽ) հետևանքով առաջացած խնդիրներըլ, ի թիվս այլոց, կարող են ներառել հետևյալը:

  • Ռիտուալ վարքագծերից ծագող ժամանակի կորուստ
  • առողջական խնդիրներ, օրինակ՝ հաճախակի ձեռքերը լվանալուց պատճառված կոնտակտային դերմատիտ
  • աշխատավայր կամ դպրոց հաճախելու կամ հանրային միջոցառումներին մասնակցելու դժվարություններ
  • փոխհարաբերությունների խնդիրներ
  • ընդհանուր կյանքի ցածր որակ
  • ինքնասպանության մտքեր և վարքագծեր:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024