Օստեոարթրիտ․ բարդություններ

Օստեոարթրիտ․ բարդություններ

Օստեոարթրիտը դեգեներատիվ հիվադնություն է, որը ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար վատթարանում է և հաճախ բերում քրոնիկ ցավի:

Հոդացավը և կարկամությունը կարող են դառնալ այնքան ծանր, որ դժվարացնեն առօրյա գործերը: Քրոնիկ հոդացավերը և հաշմանդամությունը կարող են իրենց հերթին առաջացնել դեպրեսիա և քնի խանգարումներ:

Օստեոարթրիտին բնորոշ այլ բարդությունները ներկայացված են ստորև:

  • Շարժումների սահմանափակումներ և հաշմանդամություն. օստեոարթրիտով մարդիկ կարող են զգալ, որ, ցավերից անկախ, ախտահարված հոդում շարժումները դժվարացել կամ սահմանափակվել են։ Այսպիսի վիճակը նաև բարձրացնում է պատահարների և վնասվածքների ռիսկը։ Եթե հոդացավը և շարժունակության սահմանափակումը դառնում են լուրջ խնդիր, կարող է առաջարկվել վիրահատական բուժում։
  • Ներհոդային և հարհոդային բարդություններ. օստեոարթրիտը հոդերի ներսում և հարակից շրջաններում կարող է հանգեցնել տարբեր բարդությունների, այդ թվում՝ հոդաճառի արագ և լրիվ կոտրում, որը բերում է հոդի հյուսվածքային նյութերի կորստի (խոնդրոլիզ), ոսկրի նեկրոզ (օստեոնեկրոզ), որը պահանջում է ոսկրի մեռուկացած մասի վիրահատական հեռացում, լարվածության կոտրվածքներ (ոսկրերի միկրոճաքեր, որոնք աստիճանաբար զարգանում են կրկնվող վնասվածքների կամ ծանրաբեռնվածությունների պատճառով), ներհոդային արյունահոսություն, ներհոդային վարակ և հարհոդային կապանների և ջլերի պատռվածք կամ վնասում, որն առաջացնում է կայունության կորուստ։
  • Նյարդի ճնշում. ողնաշարի օստեոարթրիտը կարող է բերել նյարդարմատների սեղմում-ճնշում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 31-05-2021