Օստեոարթրիտ

Օստեոարթրիտը հաճախ հաշմանդամության բերող քրոնիկ հոդային հիվանդություն է։

Օստեոարթրիտը տարածված հոդային հիվանդություն է, որը կազմում է բոլոր ռևմատիկ հիվանդությունների շուրջ 60%-ը: Օստեոարթրիտի զարգացման մեջ դեր են խաղում մի շարք ռիսկի գործոններ, ներառյալ մարմնի ավելցուկային զանգվածը կամ գիրությունը, հոդերի վնասվածքը (նաև՝ վիրահատական բնույթի), հոդերի պարբերաբար ծանրաբեռնվածությունը, հաճախակի ծանրություններ բարձրացնելը և այլն։

Օստեոարթրիտների երեք հիմնական առանձնահատկություններն են՝

  • հոդերի ներսի և շրջակայքի հյուսվածքների մեղմ բորբոքում
  • հոդաճառների վնասում (հոդաճառները պինդ և հարթ մակերեսներ են, որոնք մեղմացնում են միմյանց միացվող ոսկրերի միջև շփումը)
  • հոդերի եզրերով ոսկրային գերաճի առաջացում։

Օստեոարթրիտն ավելի հաճախ հանդիպում է ծնկան, կոնքազդրային և ձեռքի մանր հոդերում, ինչպես նաև բութ մատի հիմքում, թեև կարող է ախտահարել ցանկացած հոդ։

Օստեոարթրիտի ախտորոշման համար չկա որևէ կոնկրետ ախտորոշիչ հետազոտություն, և բժիշկը հիմնվում է գանգատների և հոդերի ու մկանների զննմամբ ստացված տվյալների վրա։ Ուստի, եթե դուք կարծում եք, որ դուք ունեք օստեոարթրիտ, առանց երկար ձգձգելու այցելեք ձեր բժշկին։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021