Օստեոարթրիտ

Օստեոարթրիտը կամ օստեոարթրոզը հաճախ հաշմանդամության բերող քրոնիկ հոդային հիվանդություն է։

Օստեոարթրիտը տարածված հոդային հիվանդություն է, որը կազմում է բոլոր ռևմատիկ հիվանդությունների շուրջ 60%-ը: Օստեոարթրիտի զարգացման մեջ դեր են խաղում մի շարք ռիսկի գործոններ, ներառյալ մարմնի ավելցուկային քաշը կամ գիրությունը, հոդերի վնասվածքը (նաև՝ վիրահատական բնույթի), հոդերի պարբերաբար ծանրաբեռնվածությունը, հաճախակի ծանրություններ բարձրացնելը և այլն։

Օստեոարթրիտների երեք հիմնական առանձնահատկություններն են՝

  • հոդերի ներսի և շրջակայքի հյուսվածքների թեթև բորբոքում
  • հոդաճառների վնասում (հոդաճառները պինդ և հարթ մակերեսներ են, որոնք մեղմացնում են միմյանց միացվող ոսկրերի միջև շփումը)
  • հոդերի եզրերով ոսկրային գերաճի առաջացում։

Օստեոարթրիտն ավելի հաճախ հանդիպում է ծնկան, կոնքազդրային և ձեռքի մանր հոդերում, ինչպես նաև բութ մատի հիմքում, թեև կարող է ախտահարել ցանկացած հոդ։

Օստեոարթրիտի ախտորոշման համար չկա որևէ կոնկրետ ախտորոշիչ հետազոտություն։ Բժիշկը հիմնվում է գանգատների և հոդերի ու մկանների զննմամբ ստացված տվյալների վրա։ Ուստի, եթե կարծում եք, որ ունեք օստեոարթրիտ, առանց ձգձգելու այցելեք բժշկին։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 31-05-2021