Օստեոարթրիտ. ախտանիշներ

Օստեոարթրիտ. ախտանիշներ

Օստեոարթրիտի ախտանիշները կախված են այն հանգամանքից, թե ինչ հոդեր են ախտահարվել, ինչպես նաև այդ հոդերի վնասման չափից, հիվանդության ընթացքից և ուղեկցող բարդություններից։

Տարբեր մարդկանց մոտ օստեոարթրիտը կարող է ընթանալ տարբեր նշաններով։ Սակայն հիվանդությունն ունի նաև որոշ ընդհանուր ախտանիշներ, որոնցից են՝

  • կարկամվածություն, հատկապես, երբ դուք ձեր հոդը երկար ժամանակ չեք շարժել, օրինակ՝ առավոտյան ժամերին
  • հոդացավ, որն ուժեղանում է այդ հոդում շարժումներ կատարալիս և մեղմանում հանգստի վիճակում
  • հոդերի ձևափոխում (դեֆորմացիա)
  • շարժումների ժամանակ ոսկրերի միացման տեղից «կոպիտ» շփման կամ «կրեպիտացիայի» զգացողություն (կարող է նաև լսվել)
  • հոդերում շարժունակության սահմանափակում, ծանր դեպքերում՝ նաև շարժունակության կորուստ
  • հարհոդային մկանների թուլություն և հյուծում (ատրոֆիա):

Ծնկան օստեոարթրիտի ախտանիշները

Օստեոարթրիտի ծնկային տեղակայման ժամանակ հավանական է, որ ժամանակի ընթացքում հիվանդությունն ընդգրկի ձեր երկու ծնկները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ խոսք է գնում միայն մեկ ծնկան վնասվածքի կամ որևէ հիվանդության պատճառով ծնկան հոդերից միայն մեկի վնասման մասին։

Նման դեպքերում քայլելիս ձեր ծնկները դառնում են ցավոտ, հատկապես աստիճաններով բարձրանալիս կամ իջնելիս։ Երբեմն ծնկները կարող են քայլքից «ետ մնալ» կամ ուշացնել ոտքի ուղղումը։ Հիվանդ հոդում շարժումներ կատարելիս դուք կարող եք զգալ կամ լսել թույլ ձայն (կրեպիտացիա)։

Կոնքազդրային հոդի օստեոարթրիտի ախտանիշները

Երբ օստեոարթրիտն ընդգրկում է ձեր կոնքազդրային հոդը, դուք դժվարությամբ եք հագնում ձեր կոշիկները կամ գուլպաները, դժվար եք մեքենա նստում կամ այնտեղից դուրս գալիս և դժվարությամբ եք աթոռին նստում (հատկապես, եթե այն ցածր է)։

Կոնքազդրային հոդի ախտահարման ժամանակ դուք կարող եք ցավեր զգալ նաև ձեր աճուկների շրջանում, որոնք ուժեղանում են այդ հոդում շարժումներ կատարելիս։ Երբեմն ցավերը կարող են տեղակայվել ոչ թե ձեր կոնքազդրերում, այլ առողջ ծնկների շրջանում։

Ցավերը կարող են ձեզ անհանգստացնել ոչ միայն շարժումներ կատարելիս, այլև հանգիստ պայմաններում (պառկած վիճակում)։ Ծանր դեպքերում ձեզ կարող են առաջարկել օրթոպեդիկ վիրահատություն։ Զրուցեք այդ մասին ձեր բժշկի կամ օրթոպեդ-վիրաբույժի հետ։

Ողնաշարի օստեոարթրիտի ախտանիշները

Ողնաշարի սահմաններում օստեոարթրիտն ավելի հաճախ ախտահարում է վերջինիս «շարժունակ» շրջանները՝ պարանոցը և գոտկային շրջանը։

Պարանոցային շրջանի միջողային օստեոարթրիտի ժամանակ գլխի պտտողական շարժումներն ուղեկցվում են ցավերով։ Կարող են զարգանալ պարանոցի մկանների ձգվածություն (սպազմ) և ցավերի տարածում դեպի ուսագոտիներ և ձեռքեր։

Ողնաշարի գոտկային հատվածի ախտահարման ժամանակ ցավերը կարող են առաջանալ իրանը որևէ կողմի վրա թեքելիս, պառկած տեղից բարձրանալիս և այլ իրավիճակներում։ Նման դեպքերում գոտկային շրջանի ցավերը կարող են ճառագայթվել դեպի ձեր ազդրերը և ավելի ներքև։

Ձեռքերի օստեոարթրիտի ախտանիշները

Օստեոարթրիտն ավելի հաճախ ախտահարում է ձեր ձեռքերի հետևյալ երեք շրջանները՝ բութ մատը, մատների ծայրին ամենամոտիկ գտնվող հոդերը և միջին հոդերը։

Նման դեպքերում ձեր մատները դառնում են կարկամված, ցավոտ և այտուցված։ Կարող են զարգանալ մատների հոդերի ձուսպապարկերի բորբոքում (բուրսիտ)։ Ժամանակի ընթացքում ցավերը կարող են մեղմանալ կամ նույնիսկ անհետանալ, սակայն գերաճը և այտուցվածությունը պահպանվում են։

Տարիների ընթացքում ձեռքի մատերը սկսկվում են ծռմռվել, իսկ ախտահարված հոդերի շրջանում առաջանալ հեղուկով լցված ուռուցիկ գոյացություններ՝ կիստաներ։

Եթե ախտահարվում է ձեռքի բութ մատը դաստակին միացնող հոդը, ցավոտ են դառնում այնպիսի առօրյա գործողություններ, ինչպիսիք են գրելը, որևէ առարկա կամ իր բռնելը, բանալին պտտելը և այլն։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021