Օստեոարթրիտ. ախտորոշում

Օստեոարթրիտ. ախտորոշում

Օստեոարթրիտի ախտորոշման համար չկա որևէ հատուկ ախտորոշիչ թեստ։

Բժիշկն օստեոարթրիտն ախտորոշում է՝ հիմնվելով ձեր ներկայացրած գանգատների և հոդերի զննմամբ գրանցված ախտանիշների վրա՝ լարվածություն, այտուց, կարմրություն և ճկունության կորուստ։

Ախտորոշումը հաստատելիս բժշկին մեծապես օգնում են պատկերման և լաբորատոր թեստերը:

Պատկերման թեստեր

Ախտահարված հոդի պատկերը ստանալու համար բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալ հետազոտությունները:

  • Ռենտգեն. ռենտգեն պատկերի վրա ոսկրաճառները չեն երևում, սակայն դրանց կորուստը հայտնաբերվում է ոսկրերի միջև ճեղքի նեղացմամբ: Ռենտգենը նաև կարող է օգնել հարհոդային ոսկրային հանգույցիկների հայտնաբերմանը։ Այնուամենայնիվ, ռենտգենյան պատկերը կարող է չհամապատասխանել գանգատների ծանրությանը։ Օրինակ, ռենտգեն պատկերում կարող է գրանցվել հոդերի խիստ ձևափոխություններ, սակայն հոդացավերը լինեն ոչ շատ անհանգստացնող։ Եվ հակառակը, չնչին ռենտգեն փոփոխությունների դեպքում կարող եք նշել սաստիկ հոդացավեր։
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ն թույլ է տալիս ստանալ ոսկրի և փափուկ հյուսվածքների, այդ թվում՝ հոդաճառների մանրակրկիտ պատկերներ՝ օգտագործելով ռադիոալիքներ և հզոր մագնիսական դաշտեր: Իրականում ՄՌՏ-ն ոչ միշտ է անհրաժեշտ օստեոարթրիտն ախտորոշելիս, սակայն կարող է օգնել բարդ դեպքերի պարզաբանմանը:

Լաբորատոր թեստեր

Արյան և սինովյալ հեղուկի անալիզները կարող են օգնել ախտորոշման հաստատմանը:

  • Արյան թեստեր. թեև օստեոարթրիտի ախտորոշման որևէ հատուկ թեստ գոյություն չունի, որոշ լաբորատոր հետազոտություններ կարող են օգնել հոդաբորբի այլ պատճառների, օրինակ՝ ռևմատոիդ արթրիտի ժխտմանը:
  • Ձուսպահեղուկի (սինովիալ հեղուկի) անալիզ. սինովյալ հեղուկը կարող է ախտահարված հոդից նմուշառվել ասեղով: Այս կենսանմուշի լաբորատոր հետազոտությունը թույլ է տալիս հաստատել բորբոքումը և որոշել, թե արդյոք հոդացավի պատճառը պոդագրան կամ վարակը չէ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 31-05-2021