Օստեոարթրիտ. ախտորոշում

Օստեոարթրիտ. ախտորոշում

Օստեոարթրիտի ախտորոշման համար չկա որևէ առանձնահատուկ ախտորոշիչ հետազոտություն։

Բժիշկն օստեոարթրիտն ախտորոշում է՝ առաջին հերթին հիմնվելով ձեր ներկայացրած գանգատների և հոդերի զննմամբ հիվանդությանը բնորոշ ախտանիշների վրա։

Նման դեպքերում հաճախ նշանակվում է նաև ախտահարված հոդի ռենտգեն նկարահանում, որը թույլ է տալիս գնահատել այդ հոդի կառուցվածքային փոփոխությունները։

Սակայն ռենտգենոգրաֆիկ պատկերը կարող է չհամապատասխանել ձեր գանգատների ծանրությանը։ Օրինակ, ռենտգեն պատկերում կարող է գրանցվել հոդերի խիստ ձևափոխություններ, սակայն ձեր հոդացավերը լինեն ոչ շատ անհանգստացնող։ Եվ հակառակը, ռենտգենյան չնչին փոփոխությունների դեպքում դուք կարող եք նշել սաստիկ հոդացավեր։

Արյան հետազոտությունները կարող են օգտակար լինել հոդաբորբի տեսակն ախտորոշելիս։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021