Փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդություն. բարդություններ

Փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդություն. բարդություններ

Չբուժված փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդությունը (ՓԿՕԲՀ) կարող է առաջացնել վերարտադրողական օրգանների հյուսվածքների սպիացում կամ վարակված հեղուկով պարկեր (թարախակույտ):

ՓԿՕՀԲ այս և համանման բարդությունները կարող են առաջացնել վերարտադրողական օրգանների անդառնալի վնասում:

  • Արտաարգանդային հղիություն. ՓԿՕԲՀ-ը փողային (արտաարգանդային) հղության գլխավոր պատճառն է: Արտաարգանդային հղիություն կարող է զարգանալ, երբ չբուժված ՓԿՕԲՀ-ը առաջացնի ֆալոպյան փողերի սպիական ձևախեղումներ (կպումներ), որի պատճառով դրանք կորցնում են իրենց հիմնական գործառույթը՝ բեղմնավորված ձվաբջիջը բռնելու և արգանդի խոռոչ տեղափոխելու հատկությունը: Արդյունքում, պտղաձուն ամրանում է արգանդափողում, իսկ երբեմն՝ նաև որովայնի խոռոչում կամ ձվարանում: Արտաարգանդային հղիությունը կարող է առաջացնել առատ և կյանքին սպառնացող արյունահոսություն, ուստի պահանջում է անհետաձգելի բժշկական հսկողություն և օգնություն, իսկ հաճախ՝ նաև անհապաղ վիրահատություն:
  • Անպտղություն. վերարտադրողական օրգանների ախտահարումը և անդառնալի վնասումը կարող է առաջացնել անպտղություն, երբ կինն ի վիճակի չէ հղիանալ: Որքան երկար ժամանակ ունեք ՓԿՕԲՀ, այդքան ավելի բարձր է անպտղության ռիսկը: Բուժման հետաձգումը նույնպես զգալիորեն մեծացնում է անպտղություն զարգանալու հավանականությունը:
  • Քրոնիկ կոնքային ցավ. ՓԿՕԲՀ կարող է առաջացնել ամիսներ կամ տարիներ շարունակվող կոնքի ցավ: Ֆալոպյան փողերի կամ փոքր կոնքի այլ օրգանների սպիացումը կամ կպումները կարող են ցավեր առաջացնել նաև սեռական հարաբերությունների կամ ձվազատման (օվուլյացիա) ընթացքում:
  • Փող-ձվարանային թարախակույտ (աբսցես). ՓԿՕԲՀ կարող է վերարտադրողական համակարգում առաջացնել թարախակույտ՝ թարախի կուտակում: Ավելի հաճախ թարախով լցված պարկ ձևավորվում է ֆալոպյան փողերում և ձվարաններում, սակայն կարող է առաջանալ նաև արգանդի խոռոչում և այլ օրգաններում: Բուժումից դուրս մնալու դեպքում թարախակույտը կարող է բարդանալ վարակի տարածմամբ և կյանքին սպառնացող սեպսիսով:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-05-2021