Skip to main content

Ինքնօգնություն - Պերիկարդիտ

Թեթև պերիկարդիտի դեպքում ապրելակերպի և տնային բուժման միջոցները ներառում են հանգիստ և սովորական ցավազրկող դեղամիջոցներ:

Եթե ​​ձեր բժիշկը խորհուրդ է տալիս ցավազրկող դեղամիջոցներ, ընդունեք դրանք ըստ հրահանգների:

Քանի դեռ ապաքինվում եք, խուսափեք ծանր ֆիզիկական ակտիվությունից և մրցակցային մարզաձևերից: Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը կարող է նպաստել պերիկարդիտի ախտանիշների վատթարացմանը: Հարցրեք ձեր բժշկին, թե որքան ժամանակ է պետք պահել հանգիստ ռեժիմը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 24-04-2024