Պերիօդոնտիտ. ինքնօգնություն

Պերիօդոնտիտ. ինքնօգնություն

Պերիօդոնտիտը կանխարգելու կամ մեղմացնելու համար փորձեք հետևյալ պարզ միջոցառումները:

  • Օրական առնվազն երկու անգամ կամ, որ ավելի նախընտրելի է, սնունդ կամ քաղցրավենիք ընդունելուց հետո ամեն անգամ խոզանակեք ատամները:
  • Օգտագործեք փափուկ խոզանակ և փոխեք այն առնվազն ամեն 3 ամիսը մեկ:
  • Էլեկտրական խոզանակը կարող է ավելի արդյունավետ կերպով հեռացնել ատամնափառը կամ թուլացնել ատամնաքարերը:
  • Ատամնաբույժի խորհրդով բերանի խոռոչի թարմացնող ողողումները կարող են օգնել, որ նվազի ատամների չերևացող մակերևույթների վրա կուտակվող փառը:
  • Օրական առնվազն մեկ անգամ ատամնաթելով մաքրեք միջատամնային ճեղքերը:
  • Պարբերաբար այցելեք ատամնաբույժին և ստուգեք բերանի խոռոչի, ատամների ու լնդերի առողջական վիճակը:
  • Անհրաժեշտության դեպքում պարբերաբեր այցելեք ատամնաբույժին և մաքրեք ատամնաքարերը։
  • Մի ծխեք կամ ծամեք ծխախոտ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 01-12-2021