Պերիօդոնտիտ

​Պերիօդոնտիտը, որը նաև կոչվում է լնդային հիվանդություն, ծանր լնդային վարակ է, որը վնասում է փափուկ հյուսվածքը և բուժման բացակայության պայմաններում նաև կարող է քայքայել ատամները պահող ոսկրը:

Պերիօդոնտիտը, իրենից ներկայացնելով հարարմատային բորբոքում, կարող է առաջացնել արմատի հարակից ոսկրի քայքայում, ատամի թուլացում կամ կորուստ:

Պերիօդոնտիտը տարածված, բայց մեծամասամբ կանխարգելելի հիվանդություն է: Այն սովորաբար բերանի խոռոչի հիգիենայի կանոնների անտեսման կամ արհամարհման արդյունք է: Օրական առնվազն 2 անգամ ատամները խոզանակով ու մածուկով մաքրելը, օրական մեկ անգամ ատամնաթելով միջատամային ճեղքերը մաքրելը և կանոնավոր ատամնաբուժական զննումները կարող են զգալիորեն բարելավել պերիօդոնտիտի հաջող բուժումը, ինչպես նաև հիվանդության զարգացման ռիսկը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 11-11-2021