Skip to main content

​Պերիօդոնտիտը, որը նաև կոչվում է լնդային հիվանդություն, ծանր լնդային վարակ է, որը վնասում է փափուկ հյուսվածքը և բուժման բացակայության պայմաններում նաև կարող է քայքայել ատամները պահող ոսկրը:

Պերիօդոնտիտը, իրենից ներկայացնելով հարարմատային բորբոքում, կարող է առաջացնել արմատի հարակից ոսկրի քայքայում, ատամի թուլացում կամ կորուստ:

Պերիօդոնտիտը տարածված է, սակայն սովորաբար կարելի է կանխել: Հաճախ դա բերանի խոռոչի և ատամների չխնամելու արդյունք է: Պերիօդոնտիտի կանխարգելման կամ հաջող բուժման հնարավորությունը բարելավելու համար օրական առնվազն երկու անգամ խոզանակեք ձեր ատամները, ամեն օր ատամնաթել օգտագործեք և պարբերաբար ատամնաբուժական ստուգումներ անցեք:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-11-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024