Թոքաբորբ. բարդություններ

Թոքաբորբ. բարդություններ

Ուշ հայտնաբերված կամ չբուժված թոքաբորբերը կամ պնևմոնիաները կարող են առաջացնել թոքերի անդառնալի վնասում:

Նույնիսկ բուժման պայմաններում թոքաբորբով որոշ մարդկանց մոտ, հատկապես, եթե նրանք պատկանում են «բարձր ռիսկի» խմբերին, կարող են զարգանալ տարբեր բարդություններ:

  • Բակտերեմիա. թոքերից արյան հուն թափանցած բակտերիաները կարող են վարակը տարածել այլ օրգաններ՝ առաջացնելով դրանց գործունեության խանգարում (պոլիօրգանային անբավարարություն):
  • Շնչառական անբավարարություն. եթե թոքաբորբը ծանր է (օրինակ՝ ընդգրկում է երկու թոքերի տարածուն շրջաններ) կամ զարգացել է մեկ այլ թոքային հիվանդության առկայության պայմաններում, կարող է զարգանալ բավարար «թթվածին ներշնչելու» և արյունն անհրաժեշտ քանակի թթվածնով ապահովելու խնդիր (թթվածնաքաղց կամ հիպօքսիա): Նման դեպքերում կարիք է առաջանում թոքաբորբի բուժումը կազմակերպել հիվանդանոցային պայմաններում, որտեղ կարելի է ապահովել համարժեք անհետաձգելի բուժօգնություն, այդ թվում՝ օժանդակող շնչառության միջոցներ, թթվածնաբուժում, ինչպես նաև «շնչառական սարք» (թոքերի արհեստական գազափոխանակության ապարատ):
  • Թոքերի շուրջը հեղուկի կուտակում (պլևրալ էֆուզիա). թոքաբորբը կարող է առաջացնել թոքամզի (պլևրա) թերթիկների միջև տարածությունում՝ պլևրալ ճեղքում հեղուկի կուտակում: Երբ այս հեղուկը (կոչվում է «թոքամզային արտաքիրտ») վարակվում է, կարող է առաջանալ այն դատարկելու (դրենավորում) կամ վիրահատական միջամտությամբ հեռացնելու անհրաժեշտություն։
  • Թոքի աբսցես. թոքաբորբի պայմաններում ախտահարված թոքում կարող է առաջանալ թարախով լցված խոռոչ՝ թարախակույտ: Աբսցեսը սովորաբար բուժվում է հակաբիոտիկներով: Որոշ դեպքերում կարող է առաջարկվել թարախակույտի դրենավորում (հաստ ասեղով խոռոչի պարունակության արտածծում և խողովակի՝ դրենաժի տեղադրում) կամ վիրահատական հեռացում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 31-03-2021