Skip to main content

Բարդություններ - Պնևմոնիա

Նույնիսկ բուժման​ պայմաններում թոքաբորբ ունեցող որոշ մարդկանց մոտ, հատկապես, եթե նրանք պատկանում են «բարձր ռիսկի» խմբերին, կարող են զարգանալ տարբեր բարդություններ:

  • Բակտերիաներ արյան հունում (բակտերեմիա). ձեր թոքերից արյան մեջ թափանցող բակտերիաները կարող են վարակը տարածել այլ օրգաններ՝ դառնալով այդ օրգանների անբավարարության պատճառ:
  • Դժվարաշնչություն. եթե ձեր թոքաբորբը ծանր է կամ ունեք ուղեկցող քրոնիկ թոքային հիվանդություն, ձեզ մոտ կարող է զարգանալ բավարար քանակի թթվածին ներշնչելու հետ կապված խնդիր: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի հոսպիտալացնել և օգտագործել շնչառական սարք (գազափոխանակության ապարատ), մինչ ձեր թոքերը լավանում են:
  • Թոքերի շուրջը հեղուկի կուտակում (պլևրալ էֆուզիա). թոքաբորբը կարող է առաջացնել պլևրալ ճեղքում հեղուկի կուտակում: Պլևրալ ճեղքը բարակ տարածություն է, որն ընկած է թոքերը և կրծքավանդակը ծածկող հյուսվածքային շերտերի միջև: Եթե այս հեղուկը վարակվում է, կարող է առաջանալ այն պլևրալ դրենաժային խողովակով դատարկելու կամ վիրահատական միջամտությամբ հեռացնելու անհրաժեշտություն։
  • Թոքի թարախակույտ (աբսցես). թարախակույտ առաջանում է, եթե թոքի խոռոչում առաջանում և կուտակվում է թարախ: Թարախակույտը սովորաբար բուժվում է հակաբիոտիկներով։ Որոշ դեպքերում կարող է առաջարկվել թարախակույտի դրենավորում (երկար հաստ ասեղով խոռոչի պարունակության արտածծում և խողովակի՝ դրենաժի տեղադրում) կամ վիրահատական հեռացում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024