Պնևմոթորքաս. բարդություններ

Պնևմոթորքաս. բարդություններ

Պնևմոթորաքսի հնարավոր բարդությունները տարբեր են՝ կախված չափսից և ծանրության աստիճանից, ինչպես նաև պատճառից և բուժման առկայությունից:

Երբեմն օդը շարունակվում է դուրս գալ թոքի չփակված բացվածքից կամ պնևմոթորաքսը կարող է կրկնվել:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 16-06-2021