Պնևմոթորաքս. բուժում

Պնևմոթորաքս. բուժում

Պնևմոթորաքսի բուժման նպատակը թոքերի վրա ճնշման թուլացումն է, որը թույլ է տալիս, որ թորշոմած (կոլապսի ենթարկված) թոքը «բացվի»:

Պնևմոթորաքսի պատճառից կախված երկրորդ նպատակը կարող է լինել կրկնության կանխարգելումը:

Ակս նպատակներին հասնելու մեթոդները կախված են թոքերի կոլապսի ծանրությունից և երբեմն ընդհանուր առողջական վիճակից:

Բուժման տարբերակներից են վերահսկողությունը, ասեղային ասպիրացիան, կրծքավանդում խողովակի տեղադրումը, ոչ վիրաբուժական վերականգնումը կամ վիրահատությունը: Դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ թթվածնային բուժում, որ արագացվի օդի ետներծծումը և թոքերի ընդարձակումը:

Վերահսկում (օբսերվացիա)

Եթե որևէ գանգատ չունեք, իսկ կոլապսի է ենթարկվել թոքի միայն փոքր մասը, կուտակված օդը կարող է ինքնուրույն ներծծվել և թոքն՝ ընդարձակվել: Նման դեպքերում բժիշկը կարող է նշանակել կրկնակի ռենտգեն հետազոտություն, որ ստուգի պնևմոթորաքսի փոքրացումը: Ցավերի դեպքում կարող են նշանակել սովորական ցավազրկող դեղեր: Այս ընթացքը կարող է տևել մի քանի շաբաթ:

Ասեղային ասպիրացիա կամ թորակոցենտեզ

Եթե կոլապսի է ենթարկվել թոքի ավելի մեծ շրջան կամ առկա է անհանգստացնող շնչարգելություն, բուժումը պետք է ուղղվի կուտակված օդի հեռացմանը: Այն կարող է իրականացվել ասեղով (ասպիրացիա) կամ պլևրալ խոռոչ խողովակի տեղադրումով: Երկու դեպքում էլ իրականացվում է մաշկի և ենթամաշկի փափուկ հյուսվածքների տեղային անզգայացում, որից հետո առաջին դեպքում կրծքավանդակի խոռոչ (ավելի ճիշտ՝ պլևրալ խոռոչ) է մտցվում բարակ ասեղ և մեծ ներարկիչով միանվագ արտածծվում է պլևրալ խոռոչում կուտակված օդը, իսկ երկրորդ դեպքում նույն խոռոչում տեղադրվում է բարակ խողովակ, որի արտաքին ծայրին միացվում է բացասական ճնշում (վակուում) ապահովող պարկ կամ հատուկ հարմարանք:

Պնևմոթորաքս

Բուժումը ներառում է բարակ ասեղի կրծքավանդակի պատով դեպի պլևրալ խոռոչ ներմուծումը, որից հետո մեծ ներարկիչով այստեղ կուտակված օդը դուրս քաշելը:

Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում կարիք է առաջանում իրականացնել պլևրալ խոռոչի ոչ վիրահատական վերականգնում կամ վիրահատություն, հատկապես, եթե պնևմոթորաքսի պատճառը կրծքավանդակի թափանցող վնասվածքներն են:

Եթե ունեք պնևմոթորաքս, խորհրդակցեք բժշկի հետ մինչև ինքնաթիռով ուղևորվելը: Հիշեք, որ դայվինգը խստիվ արգելվում է, նույնիսկ եթե անցյալում եք ունեցել պնևմոթորաքսի դրվագ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 16-06-2021