Պնևմոթորաքս. կանխարգելում

Պնևմոթորաքս. կանխարգելում

Եթե անցյալում ունեցել եք ինքնաբուխ պնևմոթորաքս (առաջնային կամ երկրորդային), գուցե ունենաք համապատասխան բուժման կարիք, որ ապագայում այն չկրկնվի:

Զրուցեք այս թեմայով ձեր բժշկի հետ:

Ծխախոտից հրաժարվելը նույնպես կարող է նվազեցնել պնևմոթորաքսի ռիսկը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 16-06-2021