Skip to main content

Կանխարգելում - Պնևմոթորաքս

Եթե անցյալում ունեցել եք ինքնաբուխ պնևմոթորաքս (առաջնային կամ երկրորդային), գուցե ունենաք համապատասխան բուժման կարիք, որ ապագայում այն չկրկնվի:

Զրուցեք այս թեմայով ձեր բժշկի հետ:

Ծխախոտից հրաժարվելը նույնպես կարող է նվազեցնել պնևմոթորաքսի ռիսկը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024