Պնևմոթորաքս

Պնևմոթորաքս
ՀՄԴ-10 ծածկագիր J93. Պնևմոթորաքս

​Պնևմոթորաքսը թոքամզի (պլևրա) երկու թերթիկների միջև օդի կամ գազի կուտակումն է, որը բերում է թոքի ճնշման և կոլապսի (թորշոմում):

Պևմոթորաքսն առաջանում է, երբ օդը դուրս է գալիս թոքի ու կրծքավանդակի պատի միջև թոքամզի առպատային և ընդերային թերթիկներով սահմանափակված թոքամզային ճեղք՝ այն վերածելով օդով լցված խոչոռի: Այստեղ հայտնված օդն արտաքինից ճնշում է թոքը՝ բերելով վերջինիս կոլապսի (թոքի թորշոմում): Պնևմոթորաքսը կարող է լինել ամբողջական թոքի կամ վերջինիս միայն մի մասի կոլապսով: Առաջին դեպքում ախտահարված կողմում շնչառությունը վերանում է:

Պևնմոթորաքսը կարող է պատճառվել կրծքավանդակի բութ կամ թափածակող վնասվածքից, որոշ բժշկական միջամտություններից կամ որևէ թոքային հիվանդությունից: Այն կարող է ի հայտ գալ առանց որևէ տեսանելի պատճառի: Ախտանիշները սովորաբար ներառում են հանկարծակի կրծքավանդակային ցավը և շնչարգելությունը: Որոշ դեպքերում թոքի թորշոմումը կարող է դառնալ կյանքին սպառնացող վիճակ:

Բժիշկը կարող է կասկածել պնևմոթորաքսի մասին՝ ստետոսկոպով լսելով թուլացած շնչառություն: Ախտորոշումը հաստատվում է պատկերման հետազոտություններով:

Բուժումը սովորաբար ներառում է կողերի արանքից ասեղի կամ կրծքավանդակային խողովակի ներմուծումը պլևրալ խոռոչ, որի լուսանցքով հեռացվում է ավելցուկային օդը: Որոշ դեպքերում փոքր պնևմոթորաքսը նաև կարող է ինքնուրույն լավանալ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 13-07-2021