Պնևմոթորաքս. ախտորոշում

Պնևմոթորաքս. ախտորոշում

Բժիշկը կարող է ստետոսկոպով ախտահարված կողմում գրանցել թուլացած շնչառություն:

Պնևմոթորքսի ախտորոշումը հաստատվում է կրծքավանդակի ռենտգեն պատկերմամբ, թեև որոշ դեպքերում կարող է առաջանալ գերձայնային հետազոտության (սոնոգրաֆիա) կամ համակարգչային տոմոգրաֆիայի (ԿՏ) անհրաժեշտություն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 15-06-2021