Skip to main content

Ախտանիշներ - Պնևմոթորաքս

Պնևմոթորաքսի հիմնական ախտանշաններն են կրծքավանդակի հանկարծակի ցավը և շնչարգելությունը:

Ախտանիշների ծանրության աստիճանը կարող է կախված լինել նրանից, թե թոքի որքան մասն է կոլապսի ենթարկվել (թորշոմել): Շնչարգելությունը կարող է լինել այնքան սուր, որ բերի թթվածնաքաղցի (հիպօքսիա):

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Պնևմոթորաքսի ախտանիշները կարող են առաջանալ մի շարք առողջական խնդիրների պատճառով, իսկ որոշները կարող են կյանքին վտանգ ներկայացնել, ուստի դիմեք ձեր բժշկին: Եթե ձեր կրծքավանդակի ցավը ուժեղ է կամ շնչառությունը գնալով դժվարանում է, անմիջապես շտապ օգնություն կանչեք:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024