Պոլիկիստոզային ձվարանների համախտանիշ. բարդություններ

Պոլիկիստոզային ձվարանների համախտանիշ. բարդություններ

Պոլիկիստոզային ձվարանների համախտանիշը (ՊԿՁՀ), հատկապես բուժումից դուրս մնալու դեպքում կարող է բերել տարբեր բարդությունների:

Մասնավորապես, ՊԿՁՀ բարդություններից են՝

ՊԿՁՀ-ով պայմանավորված գիրությունն իր հերթին կարող է վատթարացնել հիվանդության բարդությունների ընթացքը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 14-07-2021