Skip to main content

Բարդություններ - Վաղաժամ ծննդաբերություն

Վաղաժամ ծննդաբերության հիմնական բարդությունը վաղաժամ երեխայի ծնունդն է:

Սա կարող է մի շարք առողջական խնդիրներ առաջացնել ձեր նորածին երեխայի համար, ինչպիսիք են ցածր քաշը, շնչառության դժվարությունները, թերզարգացած օրգանները և տեսողության խնդիրները: Երեխաները, ովքեր վաղաժամ են ծնվել, ունեն նաև գլխուղեղային կաթվածի, սովորելու և վարքագծի հետ կապված խնդիրներ ունենալու ավելի մեծ ռիսկ։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024