Skip to main content

Բարդություններ - Թոքային էմբոլիա

Թոքային էմբոլիան կամ թոքային զարկերակների թրոմբոէմբոլիան (ԹԶԹԷ) կարող է կյանքին վտանգ ներկայացնել:

Չախտորոշված և չբուժված թոքային էմբոլիա ունեցող մարդկանց մոտ մեկ երրորդը մահանում է: Այնուամենայնիվ, երբ այս վիճակն ախտորոշվում և շտապ բուժվում է, մահացության ցուցանիշը կտրուկ նվազում է:

Թոքային էմբոլիան կարող է նաև հանգեցնել թոքային հիպերտենզիայի՝ վիճակ, երբ արյան ճնշումը թոքերում և սրտի աջ կեսում չափազանց բարձր է: Երբ դուք ունեք մակարդուկներ (թրոմբ) թոքերի ներսում գտնվող զարկերակների մեջ, ձեր սիրտը ստիպված է ավելի ուժգին կծկվել, որ կարողանա արյունը մղել այդ անոթներով: Սա բարձրացնում է թոքերում արյան ճնշումը և ի վերջո թուլացնում ձեր սիրտը` հանգեցնելով աջ փորոքային անբավարարության:

Հազվադեպ, էմբոլի կոչվող փոքր մակարդուկները մնում են թոքերում՝ ժամանակի ընթացքում թոքային զարկերակներում առաջացնելով սպիներ: Սա խոչընդոտում է արյան հոսքը և հանգեցնում քրոնիկ թոքային հիպերտենզիայի:

Սովորաբար, թոքային էմբոլիա ախտորոշված 3 մարդուց 1-ի մոտ հիվանդությունը կրկնվում է։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024