Skip to main content

Բուժում - Ռեակտիվ արթրիտ

Ռեակտիվ արթրիտի բուժման նպատակը ձեր գանգատները մեղմացնելն է և դեռևս առկա վարակը վերացնելը:

Դեղորայքային բուժում

Եթե ռեակտիվ արթրիտը հստակ կերպով պայմանավորված է որևէ բակտերիալ վարակով, ձերբժիշկը կարող է նշանակել տվյալ հարուցիչի վրա ազդող հակաբիոտիկ:

Ռեակտիվ արթրիտի ժամանակ նշանակվող այլ դեղերը ներառում են հետևյալը:

  • Ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղեր (ՈՍՀԲԴ). ուժեղ ՈՍԻԲԴ-ները, օրինակ՝ Ինդոմեթացինը (Ինդոցին) կարող են մեղմացնել հոդերի բորբոքումը և հոդացավերը:
  • Ստերոիդներ. ախտահարված հոդի մեջ ստերոիդի ներարկումը կարող է նվազեցնել բորբոքումը և թույլ տալ ձեզ վերադառնալ ձեր սովորական ակտիվության մակարդակին: Ստերոիդային աչքի կաթիլները կարող են օգտագործվել աչքի ախտանիշների համար, իսկ ստերոիդային նրբաքսուքները (կրեմները) կարող են օգտագործվել մաշկի ցանի դեպքում:
  • Ռևմատոիդ արթրիտի դեղեր. սահմանափակ ապացույցները ցույց են տալիս, որ դեղամիջոցները, ինչպիսիք են Սուլֆասալազինը (Ազուլֆիդին), Մետոտրեքսատը (Տրեքսալ) կամ Էտաներցեպտը (Էնբրել) կարող են թեթևացնել ցավն ու կարկամությունը ռեակտիվ արթրիտ ունեցող որոշ մարդկանց մոտ:

Ֆիզիոթերապիա

Ֆիզիոթերապևտը կարող է խորհուրդ տալ հատուկ վարժանքներ՝ ուղղված ձեր ախտահարված հոդերի և մկանների վաղ վերականգնմանը: Օրինակ, վարժանքները կարող են ամրապնդել ախտահարված հոդերի հետ փոխկապված մկանները, հոդերը դարձնել ավելի ճկուն և մեղմացնել կարկամությունը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024