Սալմոնելոզ․ ախտորոշում

Սալմոնելոզ․ ախտորոշում

Սալմոնելային վարակը կարող է հակտնաբերվել կղանքի նմուշի լաբորատոր թեստով:

Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ մարդիկ թեստի արդյունքները ստանում են սալմոնելոզի լավացման ընթացքում, երբ վարակի ախտանիշները կտրուկ մեղմացել կամ վերացել են:

Եթե բժիշկը կասկածում է, որ ունեք արյան սալմոնելային վարակ, կարող է առաջարկել արյան կենսանմուշում բակտերիայի հայտնաբերման թեստ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 23-06-2021