Skip to main content

Բարդություններ - Թույլ սինուսի սինդրոմ

Սինուսային հանգույցի թուլության համախտանիշի բարդությունները կարող են ներառել՝

  • անկանոն սրտազարկի (առիթմիա) մի տեսակ, որը կոչվում է նախասրտերի ֆիբրիլյացիա (շողացող առիթմիա)
  • սրտային անբավարարություն
  • ինսուլտ
  • սրտի կանգ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024