Skip to main content

Ախտորոշում - Շյոգրենի սինդրոմ

Շյոգրենի համախտանիշի ախտորոշումը կարող է դժվար լինել, քանի որ գանգատներն ու ախտանիշները տարբերվում են անձից անձից և կարող են նմանակել այլ հիվանդություններին:

Մի շարք դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցությունները նույնպես նմանվում են Շյոգրենի համախտանիշի որոշ գանգատներին և ախտանիշներին:

Հետազոտությունները կարող են օգնել բացառելու այլ առողջական խնդիրները և հաստատելու Շյոգրենի համախտանիշի ախտորոշումը:

Արյան թեստեր

Ձեր բժիշկը կարող է նշանակել արյան թեստեր, որ ստուգի՝

  • արյան տարբեր տեսակի բջիջների մակարդակները
  • Շյոգրենի համախտանիշի ժամանակ տարածված հակամարմինների առկայությունը, ինչպիսիք են՝ IgG, կրիոգլոբուլիններ, ռևմատոիդ գործոն (RF), հակակորիզային հակամարմիններ (ANA), միաշղթա ԴՆԹ-ի հակամարմիններ, Ro/SS-A և La/SS-B հակածինների նկատմամբ հակամարմիններ, թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմններ (anti-Tg) և այլն
  • բորբոքային հիվանդությունների առկայության մասին տվյալները
  • ձեր լյարդի և երիկամների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ վկայող տվյալները:

Աչքի քննություն

Ձեր բժիշկը կարող է չափել ձեր աչքերի չորությունը հատուկ հետազոտությամբ, որը կոչվում է Շիրմերի արցունքի թեստ: Ձեր ստորին կոպի տակ դրվում է ֆիլտրի փոքր կտոր՝ արցունքի արտադրությունը չափելու համար:

Աչքի խանգարումների բուժման մեջ մասնագիտացած բժիշկը (ակնաբույժ) նաև կարող է զննել ձեր աչքերի մակերեսը խոշորացույցով, որը կոչվում է ճեղքող լամպ: Նա կարող է օգտագործել հատուկ աչքի կաթիլներ, որոնք հեշտացնում են ձեր եղջերաթաղանթի վնասումը տեսնելը:

Պատկերային հետազոտություններ

Որոշակի պատկերային հետազոտությունները կարող են ստուգել ձեր թքագեղձերի գործունեությունը:

  • Սիալոգրաֆիա. այս հատուկ ռենտգենը կարող է հայտնաբերել կոնտրաստային նյութը, որը ներարկվում է ձեր ականջի առջև գտնվող թքագեղձերի մեջ: Այս ախտորոշիչ միջամտությունը ցույց է տալիս, թե որքան թուք է հոսում ձեր բերանի խոռոչ:
  • Թքագեղձի սինտիգրաֆիա. միջուկային այս հետազոտությունը ներառում է ռադիոակտիվ իզոտոպի երակից ներարկում, որից հետո՝ մեկժամյա վերահսկում՝ ստուգելու, թե որքան արագ է այն հասնում ձեր բոլոր թքագեղձերը:

Բիոպսիա

Ձեր բժիշկը նաև կարող է խորհուրդ տալ շրթունքների բիոպսիա՝ հայտնաբերելու բորբոքային բջիջների կլաստերների առկայություն, ինչը կարող է վկայել Շյոգրենի համախտանիշի մասին: Այս հետազոտության համար ձեր շրթունքի թքագեղձերից հյուսվածքային մի փոքր կտոր հեռացվում է և զննվում մանրադիտակի տակ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024