Skip to main content

Ախտանիշներ - Շյոգրենի սինդրոմ

Շյոգրենի համախտանիշի երկու հիմնական ախտանշանները ներառում են հետևյալը:

  • Չոր աչքեր. ձեր աչքերը կարող են գրգռվել, քոր գալ կամ աչքերում զգաք այրոց կամ ունենաք այնպիսի զգացողություն, կարծես դրանց մեջ ավազ կա:
  • Չոր բերան. ձեզ կարող է թվալ, որ ձեր բերանը լցված է բամբակով, որը դժվարացնում է կուլ տալը կամ խոսելը:

Շյոգրենի համախտանիշով որոշ մարդիկ նաև ունեն՝

  • հոդացավ, հոդերի այտուցվածություն և կարկամություն
  • այտուցված թքագեղձեր, հատկապես այն գեղձերի խմբում, որոնք գտնվում են ստորին ծնոտի ետևում (ենթածնոտային) և ականջների առջևում (հարականջային)
  • մաշկի ցանավորում կամ չոր մաշկ
  • հեշտոցի չորություն
  • կայուն չոր հազ
  • ձգձգվող հոգնածություն:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Դիմեք ձեր բժշկին, եթե ունեք աչքերի և բերանի երկարաժամկետ չորություն, որը որևէ տնային միջոցով չի թեթևանում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024