Skip to main content

Ախտանիշներ - Մաշկի քաղցկեղ

Մաշկի քաղցկեղի տարբեր ձևեր կարող են կլինիկորեն դրսևորվել տարբեր կերպ:

Մելանոմաներ

Մելանոմայի վաղ նշաններից է առկա կամ նոր առաջացած խալի ձևի, չափսի, գույնի կամ զգացողության փոփոխությունը: Մելանոմայի ախտորոշման ժամանակ կիրառվում է ABCDE կանոնը:

 • Անհամաչափություն (asymmetry). խալի մի կեսի ձևը չի համապասախանում մյուս կեսին:
 • Եզրեր (borders). առկա է եզրերի անհավասարություն, անհարթություն, ատամնավորություն կամ անհստակություն:
 • Գույն (color). առկա է մաշկային գոյացության գունային բազմազանություն:
 • Տրամագիծ (diameter). տրամագիծը սովորաբար 6 մմ–ից ավել է կամ հակված է մեծանալու, թեև հնարավոր է նաև փոքր տրամաչափով մելանոմայի զարգացումը:
 • Զարգացում (evolving). դիտվում է խալի չափսի, ձևի, գույնի, կոնսիստենցիայի կամ արտաքին տեսքի փոփոխություն կարճ ժամանակահատվածում:

Չնայած այն փաստի, որ մելանոման անցավ է, երբեմն նկատվում է քոր, խալի խոցոտում կամ արյունահոսություն։

Իմացե՛ք ավելին մելանոմայի մասին:

Բազալ բջջային կարցինոմա

Բազալ բջջային կարցինոմայի համար, բնորոշ է ստորև նշվածներից երկու կամ ավելի առանձնահատկությունները:

 • Շաբաթներ շարունակ չլավացող, կեղևակալող և արյունահոսող բաց վերք:
 • Կարմրավուն, գրգռված, մաշկից վեր բարձրացող տեղամաս, որը կեղևակալվում է, քոր է գալիս, երբեմն էլ ցավում է:
 • Վառ կարմիր, վարդագույն, սպիտակ կամ կիսաթափանցիկ հանգույց, որը կարող է լինել նաև սև կամ շագանակագույն, հատկապես՝ մաշկի մուգ գույն ունեցող անձանց մոտ:
 • Վարդագույն, բարձրացած եզրերով և կեղևակալված, ներհրված կենտրոնով գոյացություն, հնարավոր է մակերեսին մանր անոթային ցանցի ի հայտ գալը:
 • Սպիանման, դեղին, սպիտակ կամ մոմանման, հաճախ վատ սահմանազատված եզրերով հատված:

Տափակ բջջային կարցինոմա

Տափակ բջջային կարցինոման հաճախ կարող է կեղևակալվել, արյունահոսել և հանդես գալ որպես՝

 • գորտնուկանման գոյացություն
 • հարաճող, թեփուկավոր, հեշտ արյունահոսող, անկանոն եզրերով կարմիր հատվածներ
 • բաց վերքային տեղամասեր, որոնք շաբաթներ շարունակ չեն ապաքինվում
 • մաշկից վեր բարձրացող և ներս ընկած կենտրոնով տեղամասեր, որոնք շատ արագ կարող են չափսերով մեծանալ։

Իմացե՛ք ավելին տափակ բջջային կարցինոման մասին:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Այցելեք և զրուցեք ձեր բժշկի հետ, եթե ձեր մաշկի վրա նկատում եք վերոնշյալ կամ այլ փոփոխություններ։ Նման դեպքերում, եթե բժիշկը կասկածում է մաշկի քաղցկեղ, ձեզ կուղեգրի մաշկաբանի և ուռուցքաբանի խորհրդատվության, ովեքեր կարող են նշանակել մաշկի քաղցկեղի ախտորոշումը հաստատող կամ ժխտող բիոպսիա։

Վաղ հայտնաբերված մաշկի քաղցկեղը թույլ է տալիս խուսափել վիրահատական բուժումից, իսկ մելանոմայի կամ մաշկի այլ լուրջ քաղցկեղների դեպքում՝ բուժումը սկսել մինչև քաղցկեղի տարածվելը մարմնի այլ շրջաններ։

Ուստի, խորհուրդ է տրվում պարբերաբար ստուգել ձեր մաշկի վիճակը՝ առավել ուշադրություն դարձնելով մարմնի առավել արևահարվող շրջաններին։ Զրուցեք այս թեմայով ձեր բժշկի հետ, թե հատկապես ինչ նշանների հնարավոր առկայությանը պետք է ուշադրություն դարձնել և երբ դիմել բուժօգնության։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-06-2019
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024