Skip to main content

Ախտորոշում - Սթրեսային կոտրվածք

Երբեմն բժիշկները կարող են ախտորոշել սթրեսային կոտրվածքը հիվանդության պատմության (անամնեզ) և ֆիզիկական քննության (բուժզննման) արդյունքում, սակայն հաճախ անհրաժեշտ են պատկերային հետազոտություններ՝ ախտորոշումը հաստատելու և վնասվածքի բնույթը և ծանրության աստիճանը որոշելու համար:

  • Ռենտգեն. սթրեսային կոտրվածքները ցավերը նկատելուց անմիջապես հետո կատարված սովորական ռենտգեն պատկերներով հաճախ չեն երևում: Ռենտգենով սթրեսային կոտրվածքի նշաններ կարող են երևալ վնասվածքից հետո մի քանի շաբաթվա, իսկ երբեմն՝ ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում:
  • Ոսկրային սքանավորում. հետազոտությունից մի քանի ժամ առաջ ձեր երակից ներարկում են ռադիոակտիվ նյութի չնչին քանակներ: Ռադիոակտիվ նյութը ներծծվում է գլխավորապես այն շրջաններում, որտեղ ոսկորները վերականգնվում են՝ սքանավորման պատկերի վրա երևալով որպես վառ սպիտակ կետեր: Այնուամենայնիվ, տարբեր ոսկրային խնդիրների դեպքում կարող են ստացվել համանման պատկերներ, ուստի սթրեսային կոտրվածք կասկածելիս ոսկրերի սքանավորում կարող է առաջարկվել միայն եզակի դեպքերում:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ն օգտագործում է ռադիոալիքներ և ուժեղ մագնիսական դաշտեր՝ ձեր ոսկորների և փափուկ հյուսվածքների մանրակրկիտ պատկերներ ստեղծելու համար: ՄՌՏ-ն համարվում է սթրեսային կոտրվածքների ախտորոշման լավագույն միջոցը: Այն կարող է տեսանելի դարձնել ավելի ցածր կարգի սթրեսային վնասվածքները (սթրեսային ռեակցիաներ), որոնք սովորական ռենտգենով չեն պատկերվում: ՄՌՏ-ն նաև հնարավոր է դարձնում սթրեսային կոտրվածքների տարբերակումը փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 28-04-2024