Skip to main content

Ինքնօգնություն - Սթրես

Իրականում, դուք չեք կարող ​ձեր կյանքից բացառել ​սթրեսը, սակայն կարող եք կառավարել այն տարբեր անվտանգ եղանակներով։

Ահա սթրեսը կառավարելու վերաբերյալ որոշ մտքեր։

 • Եղեք տեղեկացված․ հետևեք և գնահատեք ձեր սթրեսի մակարդակները և հարցրեք ինքներդ ձեզ, թե արդյոք դրանք օգտակար են եղել, թե ճնշել են ձեզ:
 • Հաշվի առեք․ խորհեք ձեր կյանքի այն գործերի կամ ինքներդ ձեզ վրա դրած այն ճնշումների մասին, որոնք կարող են ուժեղացնել ձեր սթրեսը:
 • Վերցրեք պատասխանատվություն․ հաղթահարեք սթրեսի ոչ օգտակար աղբյուրները, քանի դրանք չեն խորացել և դարձել ավելի մեծ խնդիր:
 • Կատարեք ընտրություն․ տեսեք, թե ձեր կյանքի որ ոլորտներում եք կարողանում ավելի հաջող կերպով կառավարել ձեր իրավիճակը կամ փոփոխել ձեր պատասխանի բնույթը:

Սթրեսը կառավարելու եղանակների լավ օրինակներից են՝

 • մի քանի անգամ խոր շունչ քաշեք
 • զրուցեք մեկնումեկի հետ, ում հավատում եք
 • ստեղծեք սթրեսի օրագիր և գրի առեք, թե երբ եք սթրես զգում և ինչու
 • դիմեք ձեր բժշկին և ստուգեք ձեր առողջական վիճակը
 • ֆիզիկապես ակտիվացեք
 • ընտրեք առողջ և հավասարակշռված սննդակարգ
 • փորձեք խուսափել ծխախոտից, ալկոհոլից և կոֆեինից
 • ժամանակ հատկացրեք և զբաղվեք ձեր սիրած գործերով։

Սրանք մեթոդներ են, որոնք կօգնեն վերգտնելու ձեր նորմալ վիճակը և դառնալու սթրեսի նկատմամբ ավելի կայուն: Սթրեսի ախտանիշները և նշանները ճանաչելը կօգնի, որ գտնեք դրանց դիմակայելու եղանակները և խուսափեք անառողջ «ինքնաբուժումներից», ինչպիսիք են ալկոհոլը կամ ծխելը։ Դուք կարող եք նաև զրուցել ձեր բժշկի հետ լսել նրա խորհուրդները:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-05-2019
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024