Լարվածության գլխացավ. ախտորոշում

Լարվածության գլխացավ. ախտորոշում

Եթե ունեք քրոնիկ կամ կրկնվող գլխացավեր, բժիշկը կանցկացնի ֆիզիկական (արտաքին) և նևրոլոգիական զննումներ, որից հետո կփորձի գնահատել ձեր գլխացավերի տեսակը և պատճառը:

Ձեր ցավի նկարագրությունը

Ձեր գլխացավերի մանրակրկիտ նկարագրությունը խիստ օգնում է բժշկին՝ հասկանալու դրանց առաջացման հավանական պատճառները: Ուստի, ձեր գանգատները բժշկին պատմելուց փորձեք պատասխանել այս հարցերին:

  • Ցավի բնութագիրչներ. արդյոք ձեր ցավը պուլսացնո՞ղ է: Կամ, արդյոք այն մշտակա՞ն և բութ է: Թե՞ սուր կամ ծակող է:
  • Ցավի ուժգնություն. ցավի ուժգնության լավ ցուցանիշ է, թե դրանց առկայությամբ ինչ չափով եք կարողանում շարունակել ձեր գործերը: Կարողանո՞ւմ եք աշխատել: Կարողանո՞ւմ եք քնել այդ գլխացավերով կամ արդյոք դրանց պատճառով գիշերը ստիպված արթնանո՞ւմ եք:
  • Ցավի տեղակայում. ցավերը ներառում են ձեր ամբողջ գլո՞ւխը, թե՞ միայն մի կողմը: Կամ, դրանք ձեր ճակատո՞ւմ կամ աչքերի ետևո՞ւմ են տեղակայված:

Պատկերման հետազոտություններ

Եթե ունեք անսովոր կամ բարդացած գլխացավեր, բժիշկը կարող է նշանակել հետազոտություններ, որոնց օգնությամբ կկարողանա բացառել գլխի ցավերի լուրջ պատճառները, օրինակ՝ գլխուղեղի ուռուցքը:

  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ն համակցում է մագնիսական դաշտերը, ռադիոալիքները և համակարգչային տեխնոլոգիան, որի շնորհիվ ստացվում են ներքին օրգանների հստակ պատկերներ:
  • Համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). ԿՏ սքանավորումն ախտորոշիչ պատկերման միջոցառում է, որն օգտագործվում է համակարգչով ուղղորդվող ռենտգենյան ճառագայթներ՝ ստանալու ձեր գլխուղեղի համապարփակ պատկերներ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-03-2021