Լարվածության գլխացավ. կանխարգելում

Լարվածության գլխացավ. կանխարգելում

Կան որոշ միջոցառումներ, որոնք հաճախ կարող են կանխել լարվածության գլխացավերի առաջացումը

Օրինակներից են՝

Եթե ձեզ մոտ լարվածության գլխացավերը հաճախակի են առաջանում, դա կարող է վկայել այն մասին, որ ձեր կյանքի որոշ օղակներ այնքան էլ ճիշտ չեն կազմակերպված։ Զրուցեք այդ մասին ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։ Օրինակ, կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիան կարող է օգնել, որ ավելի լավ դիմակայեք սթրեսը, որի արդյունքում ձեր գլխացավերի հաճախականությունը և ուժգնությունը կարող է մեղմանալ:

Ի լրումն, առողջ ապրելակերպը կարող է օգնել գլխացավերի կանխարգելմանը: Ուստի, անպայման փորձեք՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-03-2021